Artikelen door

Ga mee op Tour over de WaterStraat en het HittePlein

Jaarlijks neemt The Green Village team duizenden mensen mee op tour over het terrein, studenten, wetenschappers, ondernemers, overheden en inwoners van Nederland die interesse hebben in duurzame innovaties. Bezoekers komen langs om de innovatie van morgen te bekijken, handvatten te krijgen hoe ze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen behalen, om met ondernemers van gedachten te wisselen en om kennis […]

Pitch Perfect Training By Viki Pavlic

Earlier this month the contestants of the DreamHûs challenge attended the Pitch Perfect Training organized by WoonFriesland, YesDelft!, Dijkstra Draisma, De Bewonersraad and The Green Village. An opportunity to receive tips and tricks from a professional pitcher and a chance to make their pitch perfect for the finals. Pitch trainier Viki Pavlic explained the basics […]

‘Er zijn zoveel normen, dat je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet.’

Workshop voor WaterStraat ondernemers biedt handvatten voor innovatie en normalisatie. De Green Deal is een actieve deelname en samenwerking tussen The Green Village, NEN, de ministeries van BZK, EZK en I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het Waterschap Delfland. In de Green Deal Green Village, GD204, werken deze partijen samen aan het bevorderen […]

Corona update – The Green Village is closed

Update: March 27th. Dear reader, Considering recent developments regarding the Corona virus and the advice of the Dutch government, the office of The Green Village is closed til at least April 6th. We will follow the rules and regulations of TU Delft and CRE. All of the The Green Village tours and workshops are cancelled […]