‘Er zijn zoveel normen, dat je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet.’

‘Er zijn zoveel normen, dat je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet.’

Workshop voor WaterStraat ondernemers biedt handvatten voor innovatie en normalisatie.

De Green Deal is een actieve deelname en samenwerking tussen The Green Village, NEN, de ministeries van BZK, EZK en I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het Waterschap Delfland. In de Green Deal Green Village, GD204, werken deze partijen samen aan het bevorderen van de (door)ontwikkeling van systeeminnovaties met als doel versnelde toepassing en opschaling in de praktijk. Zij richten zich daarbij op het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving en normering en bieden structurele oplossingen aan of doen concrete aanbevelingen.

 

NIEUWSBRIEF