Workshop Versnelling Gelijkstroom

Energie en actie tussen wetenschap, overheden en bedrijfslevenEnergie en actie tussen wetenschap, overheden en bedrijfsleven

Workshop Versnelling Gelijkstroom

Op donderdag 8 december 2016 werd de workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’ georganiseerd bij de TU Delft door The Green Village en NEN. Deze workshop stond in het teken van het identificeren en oplossen van knelpunten bij grootschalige toepassing van Gelijkstroom.

Roadmap voor gelijkstroom systemen
Grootschalige toepassing van Gelijkstroom is een van de kansrijke ontwikkelingen om een duurzame samenleving versneld dichterbij te brengen. “We zullen moeten wennen aan de komst van Gelijkstroom”, begon professor Pavol Bauer, hoogleraar Electrical Sustainable Energy bij de faculteit Electrotechniek aan de TU Delft, bij de opening van deze bijeenkomst. Met een krachtige presentatie nam professor Bauer de ruim zestig gelijkstroom-professionals mee in zijn visie over de ontwikkeling van gelijkstroom systemen en toepassingen in de toekomst, “De roadmap voor gelijkstroom systemen kent nog genoeg technologische uitdagingen. Met onze onderzoekers werken we de komende vele jaren aan de geleidelijke uitvoering ervan.”

Samenwerking op systeemniveau
Naast technologische uitdagingen zijn er bedrijfseconomische, maatschappelijke en regelgevings-technische en juridische vragen. Vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, alle netbeheerders en rijks- en regionale overheden werkten deze dag samen om de belangrijkste belemmeringen te identificeren en oplossingen en acties te formuleren voor grootschalige praktijktoepassing van Gelijkstroom. “Het is cruciaal dat we aan de slag gaan, door het te doen, door in de praktijk te experimenteren en te onderzoeken waar je tegenaan loopt. Ik wil mijn bijdrage leveren en ga graag de samenwerking aan met wetenschappers en andere partijen in de keten,” aldus een enthousiaste Wilfred Akerboom, Senior Product Manager bij Citytec.

Toetreding NEN bij Green Deal ‘Green Village’
Ook NEN wil een nadrukkelijke rol spelen bij het wegnemen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving en het opstellen van duidelijke normen en standaarden voor Gelijkstroom. Dat is dan ook een van de redenen dat NEN de zogenaamde Green Deal ‘Green Village’ heeft ondertekend. Piet-Hein Daverveldt, directeur van NEN: ‘Als NEN zijn wij continu bezig met wat er zich in de markt afspeelt en welke veranderingen en bijbehorende innovaties er zijn. Daarbij is valorisatie, dat wil zeggen de impactvolle toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk, essentieel. Dat is de reden dat NEN dicht betrokken wil zijn bij initiatieven als The Green Village, het ‘living lab’ op de campus van de TU Delft. Op die manier zetten wij onze expertise gericht in en leveren wij een waardevolle bijdrage aan het versnellen van duurzame innovaties.’

Actieve rol voor overheden en bedrijfsleven
Het actieplan voortkomend uit de workshop zal door de deelnemers verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. De stuurgroep van de Green Deal ‘Green Village’, waaraan meerdere partijen deelnemen, blijft de voortgang ervan bewaken. De acties variëren van het duidelijk en zichtbaar maken van de mogelijkheden van Gelijkstroom tot het aanpassen van kaders en het bepalen van één standaard voor Gelijkstroom op het net. Meindert Smallenbroek, directeur Energie en omgeving bij het ministerie van Economische Zaken en een van de trekkers van deze Green Deal: “Het is goed om ons te realiseren dat we ons in een transitie bevinden, waarbij het systeem waar we tot nu toe mee gewerkt hebben, zal gaan veranderen. Als het noodzakelijk en mogelijk is, hoort ook het bijstellen van normen en regels hierbij. Als we bijvoorbeeld rond de inzet van Gelijkstroom de mogelijkheden in een experimentele omgeving als The Green Village samen verkennen, ontstaan er nieuwe kansen. Stap voor stap kan zo het systeem worden aangepast naar een situatie die de transitie naar een duurzame energievoorziening optimaal ondersteunt.” Lees hier het volledige interview met Meindert Smallenbroek.

Over de Green Deal Green Village
Deze workshop werd georganiseerd in het kader van de Green Deal ‘Green Village’, waaraan het Ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Delft, Stedin, Alliander, Engie, NEN, TU Delft en Stichting Green Village deelnemen. Deze samenwerking heeft als doel om duurzame innovaties te versnellen door inzet van en samenwerking tussen wetenschappers, bedrijfsleven, publiek en overheden.

NIEUWSBRIEF