VERSNELLING GELIJKSTROOM

Interview Meindert Smallenbroek, directeur Energie bij ministerie Economische ZakenInterview Meindert Smallenbroek, directeur Energie bij ministerie Economische Zaken

VERSNELLING GELIJKSTROOM

“Experimenten in de gebouwde omgeving zijn een noodzaak voor innovatie”, vertelt Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken. “Als we bijvoorbeeld rond de inzet van gelijkstroom de mogelijkheden in een experimentele omgeving als The Green Village samen verkennen, ontstaan er nieuwe kansen,” Een interview over innovatie, experimtenteren, de rol van de overheid en de ontwikkeling van Gelijkstroom.

Met de Green Deal Green Village zetten overheden, bedrijven, kennispartijen, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers zich samen in om onder meer innovaties voor de transitie naar een duurzame energievoorziening in de gebouwde omgeving mogelijk te maken. Het ministerie van Economische Zaken is een van de trekkers van deze deal. Op 8 december is ook het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) tot deze Green Deal toegetreden. Doordat het NEN actief mee gaat werken, kunnen knelpunten rond de normering van gebouwen en de veiligheid daarvan worden gesignaleerd en opgepakt. Dit is essentieel om de ontwikkeling en inzet van innovaties, zoals bijvoorbeeld de inzet van gelijkstroom, mogelijk te maken en te kunnen versnellen.

Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken, over deze Green Deal.

Wat is het belang van deze Green Deal?
“Om innovaties grootschalig in de praktijk te kunnen brengen is het noodzakelijk om te kunnen experimenteren. Met deze Green Deal wordt de ruimte gecreëerd om als overheden, bedrijven, wetenschap en publiek te experimenteren met innovatieve technieken in een gecontroleerde praktijksituatie. Hierbij kan gedacht worden aan de toepassing van gelijkstroom en bouwinnovaties als power windows, en tegels of verf waarmee stroom opgewekt kan worden. Eventuele obstakels bij toepassing van deze technieken kunnen via gecontroleerde experimenten sneller worden gesignaleerd en opgelost. Deze aanpak leidt sneller tot oplossingen, en deze oplossingen maken de weg vrij om innovaties grootschalig in de praktijk te brengen. Op deze manier kan de energietransitie in de gebouwde omgeving worden versneld.”

Het ministerie heeft vele energie experts. Hoe dragen zij met deze GD bij aan de beoogde transformatie?
“De inzet van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de experts die mee werken aan deze deal is tweeledig. In de eerste plaats neemt EZ actief deel aan de workshops en bijeenkomsten die onder deze Green Deal georganiseerd worden. Op deze manier kan niet alleen de expertise van EZ gebruikt worden in de discussies en plannen, maar kan EZ ook direct ondervinden waar de obstakels liggen en wie deze eventueel op kan lossen. Deze doorvertaling van obstakels en ervaringen naar oplossingen en eventuele bijstelling van beleid is het tweede deel van de inzet van EZ.”

Tijdens deze workshop is de rol van Gelijkstroom binnen het systeem en de transitie erheen onderzocht waarbij standaardisatie van normen en regels wordt verkend. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling?
“Het is goed om ons te realiseren dat we ons in een transitie bevinden, waarbij het systeem waar we tot nu toe mee gewerkt hebben zal gaan veranderen. Als het noodzakelijk en mogelijk is, hoort ook het bijstellen van normen en regels hierbij. Als we bijvoorbeeld rond de inzet van gelijkstroom de mogelijkheden in een experimentele omgeving als The Green Village samen verkennen, ontstaan er nieuwe kansen. Stap voor stap kan zo het systeem worden aangepast naar een situatie die de transitie naar een duurzame energievoorziening optimaal ondersteunt.”

Met de toetreding van de NEN kan nu integraal gekeken worden naar eventuele grootschalige implementatie van gelijkstroom, samen met netbeheerders, bedrijfsleven, wetenschap en overheden. Hoe -in uw visie- past de overgang van wisselstroom naar gelijkstroom – bij de transitie naar een duurzame samenleving?
“Het is van belang dat er in breed verband wordt onderzocht wat de mogelijkheden van een nieuw energiesysteem zijn. Daar hoort passende normering bij. Het is daarbij van belang om eerst goed in experimenten te bekijken hoe zaken als Gelijkstroom binnen het systeem optimaal kunnen worden ingezet, en welke normen en regels daarvoor nodig zijn. Het volgen van dit soort ontwikkelingen en het actief onderzoeken van nieuwe mogelijkheden helpt bij het maken van goed geïnformeerde beleidskeuzes.”

 

NIEUWSBRIEF