Workshop Circulaire Bouw

transitie vraagt om concrete acties!transitie vraagt om concrete acties!

Workshop Circulaire Bouw

Op 29 juni organiseerden NEN en The Green Village met medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een grote workshop over Circulair Bouwen. Aan de hand van concrete en praktijkgerichte cases was het aan de 90 aanwezigen om onder leiding van Jacqueline Cramer de knelpunten en mogelijke oplossingen te identificeren die de transitie naar Circulair Bouwen kunnen versnellen.

Cruciale rol voor de bouw
Als keynote spreker riep prof. dr. Elphi Nelissen, decaan Bouwkunde TU Eindhoven en lid van de Taskforce Bouwagenda op tot concrete actie: “In 2050 willen we geen grondstoffen meer uitputten, de omgeving niet meer vervuilen of aantasten. Dat zijn ambitieuze maar haalbare doelstellingen. En daarin ligt een cruciale rol voor de bouw.”

9 thematafels met concrete opgaven
Vervolgens gingen de verschillende experts vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en (semi-)overheden In deze praktijkgerichte workshop aan de slag. Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr.  Jacqueline Cramer werd gericht gewerkt aan het verkennen van de vele uitdagingen die te maken hebben met circulair bouwen. Hierbij werd nadrukkelijk gekeken naar zowel de technologische, bedrijfseconomische en als regelgevings-technische vragen en oplossingen.

Concrete oplossingen en projecten
Het doel was om concrete resultaten te boeken en oplossingen te creëren die in de praktijk kunnen worden gebracht door ze te bouwen, te onderzoeken en testen en te demonstreren. Verschillende partijen hebben zich dan ook opgeworpen om hier verder vervolg aan te geven.

De volledige uitwerking vindt u hier.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF