Nieuwe IPC (Innovatie Prestatie Contracten) subsidie per september beschikbaar

regionale variant in samenwerking met Fieldlabs waaronder The Green Villageregionale variant in samenwerking met Fieldlabs waaronder The Green Village

Nieuwe IPC (Innovatie Prestatie Contracten) subsidie per september beschikbaar

IPC Zuid-Holland is een pilot met een regionale variant van de IPC-regeling. De pilot ondersteunt samenwerking van 10 tot 20 mkb-ondernemingen die gezamenlijk, onder begeleiding van een penvoerder, een tweejarig innovatietraject uitvoeren in samenwerking met een of meerdere fieldlabs in Zuid-Holland, waaronder The Green Village.

Minimaal 50% van de deelnemende mkb-ondernemingen dient gevestigd te zijn in Zuid-Holland
Een ander verschil met de reguliere IPC is het terrein waarop de IPC aanvragers willen innoveren. Een IPC Zuid-Holland richt zich op een aantal specfieke topsectoren en technologieën, die bijdragen aan een toekomstbestendige economie (‘Next Economy’). Voorbeelden zijn: robotisering, big data en blockchain.

Budget
Voor IPC Zuid-Holland is € 1.404.000 budget beschikbaar.

Aanvragen
U kunt een aanvraag voor IPC Zuid-Holland indienen van 21 september tot 5 oktober 2017, 17.00 uur. Op mijnrvo vindt u meer informatie over het aanvragen.

Meer info op de website van de RVO
Meer informatie over de samenwerking met Fieldlabs

NIEUWSBRIEF