Waterstof-onderzoek op The Green Village: Aalberts sluit aan

..

Waterstof-onderzoek op The Green Village: Aalberts sluit aan

Aalberts N.V. heeft deze zomer aangekondigd een project op het gebied van waterstof te starten bij The Green Village: de intentieovereenkomst is getekend. De scope van dit project van Aalberts Hydronic Flow Control is om de mogelijkheden van waterstof-binnenhuisinstallaties in bestaande gebouwen te onderzoeken en testen, als ook de energie-efficiëntie. Het voornaamste doel voor Aalberts is om deze oplossingen veilig en toegankelijk te maken voor elk huishouden.

Reden voor Aalberts om dit bij The Green Village te doen zijn de faciliteiten, het netwerk en de specifieke expertise met betrekking tot complexe innovatieprocessen. Het project sluit daarmee aan bij de WaterstofStraat, het Green Village-programma waarin onder andere netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin onderzoeken wat de rol is van waterstof in de transitie naar aardgasloze woningen en wijken.

Wat komt eerst: techniek of beleid?
Naast de technische uitdagingen, zijn er tal van niet-technische onbekendheden in het WaterstofStraat-programma. Bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving, integrale veiligheid en brede ketensamenwerking. De vraag is meestal in welke volgorde aan de slag te gaan: eerst de technische vragen, of eerst beleid en regelgeving? De Green Deal The Green Village beoogt aan de hand van dergelijke cases relevante stakeholders te verenigingen. De typische kip-ei vraagstukken worden daarbij geadresseerd. Doel van de Green Deal is met elkaar structurele oplossingen te vinden voor dergelijke opschalingsknelpunten.

Passend regime voor nieuwe energiesystemen
Eerder deze zomer was er in het WaterstofStraat-programma een brede gezamenlijk opgezette bijeenkomst. Verantwoordelijke portefeuillehouders van onder andere de deelnemende netbeheerders, gemeente, omgevingsdiensten en Staatstoezicht op de Mijnen hebben belangrijke stappen gezet om onder andere tot een passend regime te komen voor dit soort nieuwe energiesystemen in de gebouwde omgeving. René Werkhoven, Afdelingshoofd Netbheer van SoDM: “De energie gonsde in de zaal, het belang van de bijeenkomst werd voelbaar breed gedeeld, de bijeenkomst was informatief en is het startpunt voor belangrijke vervolgacties.” Juist door in dit complexe proces de verschillende posities en belangen goed te leren kennen aan de hand van echte – nu nog experimentele – innovatiecases, wordt er gezamenlijk gewerkt aan structurele oplossingen. 


Ben je geinteresseerd in het WaterstofStraat-programma?
Neem contact op met Lidewij van Trigt, projectmanager bij The Green Village

NIEUWSBRIEF