Wat is er nodig voor een stabiel lokaal energie-netwerk?

AquaBattery gaat samenwerken in een vervolgonderzoek op The Green VillageAquaBattery gaat samenwerken in een vervolgonderzoek op The Green Village

Wat is er nodig voor een stabiel lokaal energie-netwerk?

Dat je duurzame energie kunt opslaan in een mengsel van water en keukenzout heeft de Blue Battery van AquaBattery inmiddels bewezen. Hun loods op het terrein van The Green Village staat vol grote kunststof watertanks. Of beter: vol batterijen. 100% duurzame batterijen, veilig want zonder toxische of explosieve stoffen.

Hoe deze Blue Batteries te bouwen en functionerend te krijgen hebben Emil Goosen, Chief Operating Officer, en zijn team sinds zomer 2017 succesvol onderzocht. Inmiddels zijn ze doorgestapt naar een volgende fase waarin de Blue Battery onderdeel is van een micro-grid. Emil: ‘We zijn op zoek naar synergie om een goed en stabiel netwerk te krijgen.’

In de afgelopen twee jaar heeft AquaBattery veel bevraagd en naar oplossingen gezocht. Wat zijn de voornaamste leerpunten? ‘Dat je de energieopslag in een Blue Battery op heel grote schaal moet doen,’ aldus Emil. ‘In héle grote bakken. Al die aansluitingen zijn een point of failure.’ Hij wijst naar de buizen en slangen tussen de tanks, ‘dat kan allemaal gaan lekken.’ Hij vervolgt: ‘Als je kijkt naar alle materialen die nodig zijn om dit systeem draaiend en rendabel te krijgen dan moet het project groter. Want bijvoorbeeld de schakelkast zoals die nu is, kan nog veel meer vermogen aan. Het huidige systeem kan de dagopslag van twee huishoudens aan.

Concurrerend worden
‘Ook zullen we nog veel meer samenwerkingen aan moeten gaan, en de bestaande intensiveren. Je kan wel alles zelfstandig doen, maar je hebt veel resources nodig in de vorm van financiën en mankracht. Om concurrerend te worden met reguliere opslag moeten we bovendien goedkoper worden. Je moet samenwerken om te versnellen.’ Emil geeft aan dat al het bezoek op The Green Village soms tot interessante contacten leidde met onder andere ministers of beleidsmakers. Hij vindt The Green Village een mooie locatie waar veel facetten van de maatschappij samenkomen. ‘En eindgebruikers lopen hier zo rond.’

‘Je moet samenwerken om te versnellen’

Business validatie
Tot nu toe heeft AquaBattery veel technische validatie gedaan, inmiddels werken ze ook aan business validatie. Welke marktsegmenten zijn interessant? Als je energie opslaat, wat is dan je toegevoegde waarde? Emil: ‘We gaan nu een ander type batterij namens AquaBattery verkopen om tractie te genereren en te ervaren hoe de markt werkt. We onderzoeken of innovatieve verkoopmodellen zoals bijvoorbeeld lease geschikt zijn.’ Interessante partijen voor AquaBattery zijn energiecorporaties, boerenbedrijven, windparkbeheerders: partijen binnen de energiewaardeketen. Vooral producenten die grote hoeveelheden energie uit zon of wind opwekken.

Vernieuwing in wetgeving
Op het gebied van wetgeving is er ook vernieuwing vereist. ‘Certificeren is een probleem, want deze batterij is intrinsiek anders. De NEN is nu wel bezig met het bepalen van normen voor een buurtbatterij, maar dan ligt toch de focus op conventionele technologie zoals een Lithium-ion: die kan in brand vliegen. Deze batterij vliegt niet in de brand. Wel zou het kunnen gebeuren dat er zout water het riool of het grondwater inloopt. Daarover lopen gesprekken met het Waterschap.’

Consortium voor fase 2
Nu, in 2019 is het tijd voor vervolgonderzoek in fase 2: de Blue Battery in een lokaal energienetwerk, ofwel een micro-grid. AquaBattery gaat die uitdaging aan in een consortium met Zown, Dot Robot en TU Delft. Het project wordt medegefinancierd door TKI Urban Energy.

Lokaal energiebeheer
Vraag is: Wat is er nodig voor een stabiel lokaal energienetwerk? Hoe is de samenwerking tussen verschillende vormen van duurzame energieopwekking, energieopslag, en energieverbruik in een micro-grid? Hoe kan je de vraag en het aanbod in zo’n micro-grid zo goed mogelijk balanceren? Zodanig dat er altijd voldoende energie is ongeacht piekbelasting of fluctuaties in zonne- of windenergie. Op The Green Village wordt daartoe een intelligente koppeling gemaakt tussen zonnepanelen, de Blue Battery, de energieproducerende waterstofauto (Car-as-a-Power-Plant) en verbruikers van energie op het terrein zoals het Office Lab. Belangrijk onderdeel van deze proef is de software die de energieverdeling in het grid regelt: lokaal energiebeheer.

Relevante ontwikkeling
‘Er is nu een ontwikkeling die top-down gaat en tegelijkertijd bottom-up’, aldus Emil. ‘Vanuit mensen zelf komt steeds meer de behoefte minder afhankelijk te zijn van energieleveranciers, dus organiseren ze zich in burgeninitiatieven. En energieleveranciers willen ook steeds lokaler werken om de duurzaam opgewekte energie beter te integreren in het bestaande systeem. Beiden ontwikkelen zich richting lokaal energiebeheer.’ Hij ziet kansen en kijkt uit naar het onderzoek. ‘Het mooie is dat je grids ook kunt koppelen. Een grid kan dan weer fungeren als batterij.’

Geïnteresseerd in dit project?
Neem contact op met projectmanager Lidewij van Trigt.

 

 

NIEUWSBRIEF