Verslag over het hergebruik van materialen tijdens de opbouw van De Circulaire Garage Box

Lessons learnedLessons learned

Verslag over het hergebruik van materialen tijdens de opbouw van De Circulaire Garage Box

Hergebruik van ontmantelde oude materialen en bouwelementen is belangrijk voor het bereiken van de circulaire economie. De uitdaging omtrent het ontmantelen ligt in het verkrijgen van de meest effectieve losse componenten voor hergebruik.

Tijdens de opbouw van De Circulaire Garage Box bleek dat er bij de ontmanteling van de elektrische installatie nog vooruitgang te boeken is. Tijdens het ontmantelen zijn de kabels doorgeknipt, waardoor veel  niet-herbruikbare stukken kabel (zie foto) als afval overbleven en er toch nog deels compleet nieuwe kabels gebruikt moesten worden.

Hoe kunnen de wensen vanuit de opbouw uitgevoerd worden door de ontmantelaars? Met de opkomst van  circulair bouwen, is ontmantelen een nieuwe toevoeging aan de werkzaamheden. Wat precies wordt verwacht van ontmantelaars is nog niet geheel duidelijk, blijkt ook uit deze casus. Voor nu is het belangrijk om bij ontmantelingswerkzaamheden duidelijke instructies te geven over wat en hoe er ontmanteld moet worden door de opdrachtgever.

New Horizion heeft bij deze garagebox de sloopwerkzaamheden op zich genomen en Synorga, partner van Elektronet, de installatiewerkzaamheden. Beide partijen zijn partner binnen het Urban Mining Collective. Het Urban Mining Collective gebruikt de stad als bron en maken grondstoffen en materialen uit slooppanden geschikt voor hergebruikt. Dit consortium deelt ervaring met elkaar en leert zo hoe circulair bouwen in de praktijk het beste kan.

Sinds 1 juli 2017 mogen er voor vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken alleen CPR-geclassificeerde kabels door fabrikanten en importeurs in de handel gebracht worden. Deze prestatieverklaring met de brandclassificatie en een CE-markering is niet afgegeven voor de bestaande kabels en kunnen hierdoor ook niet meer besteld worden. Dit resulteert in het probleem om bestaande kabels te hergebruiken. Omtrent dit gegeven blijft het belangrijk met volgende onderzoeken en experimenten een antwoord te vinden op de volgende vraag: Wat is er voor nodig om een prestatieverklaring af te kunnen geven op bestaande kabels, zodat deze voldoen aan de CPR – NEN8012?

NIEUWSBRIEF