Interview met Tako Werts

In DutchIn Dutch

Interview met Tako Werts

Interview met Tako Werts – CEO & CO-founder Office Vitae

Wat waren de onderzoeksdoelen van Office Viate toen je begon?
Om te kijken of we hier met een aantal partijen een propositie konden opzetten om ons concept samen naar de markt te brengen.

Hoe hebben jullie je onderzoeksdoelen kunnen realiseren?
Door veelal te kijken naar de expertise van iedere deelnemer en deze te laten integreren in het geheel. De betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor verschillende hardware- en software systemen waardoor het de uitdaging was die goed op elkaar aan te laten sluiten. Dat blijft een aandachtspunt, ook voor in de toekomst.

Uiteindelijk willen we proberen door allerlei leveranciers samen te brengen een kleine smart building te realiseren. Dit stimuleert ook het ontstaan van weer nieuwe samenwerkingen. In het voorbeeld van ons was dit Karbonik. Die realiseert vloerverwarming. Het idee voor in de toekomst is dat we ons concept willen uitbreiden met bijvoorbeeld verlichting, zonwering en/of beveiliging. Hierbij bieden wij dan het platform aan waar andere leveranciers van systemen zich op kunnen aansluiten.

Hoe verliep jullie innovatie- en ontwikkeltraject gedurende de afgelopen periode?
Dit verliep langzaam doordat een aantal zaken vertraging opleverde. Een voorbeeld is dat de software die gebruikt wordt op de juiste manier geïntegreerd moest worden. Dus het communiceren van het klimaatsysteem met de andere onderdelen. Daar ging veel tijd inzitten. Ook werd op een gegeven moment een extra warmtepomp geïnstalleerd die weer invloed had op de meetresultaten.

Andere factoren die meespeelden waren dat alles nieuw voor ons was: de partijen waar we mee moesten gaan samenwerken, en een nieuw soort locatie hier.

Je moet hier mee kunnen omgaan en leren snel te schakelen. Maar dat hoort ook wel weer bij het innovatieproces. Al we nu naar een groot project opschalen, dan weet je nu ook wel weer beter wat je hebt aan elkaar.

Wat is de meest waardevolle les die jullie geleerd hebben?
Dat je niet heel strak in je tijd moet zitten en ruim de moet plannen. Want dingen gaan heel anders dan je van tevoren bedenkt en daar moet je wel echt je tijd voor nemen om die op te lossen. Dus voor ons was het lastig dat het op een gegeven moment het buiten warmer werd. Voor de mensen hier is dat heel fijn maar voor onze proeven niet. We zijn dus nu aan het kijken of we straks in het najaar overnieuw kunnen opstarten.

Hoe is de samenwerking binnen het consortium verlopen, waaronder met Climate KIC BTA?
Prima. Vanuit Climate KIC was er financiële ondersteuning, er werd gezorgd dat de deliverables duidelijk zijn, en was er hulp met rapportage momenten. Dat houden ze allemaal wel heel goed in de gaten en zo nodig helpen ze daar ook bij.

We hebben ook samen wat vlogs opgenomen. Dat werd dan vanuit Climate KIC geïnitieerd en ondersteund. Het hele script is met behulp van de communicatieafdeling van Climate KIC in elkaar gezet. Het filmpje wordt voor iedereen, alle partijen van het consortium, beschikbaar gesteld. Want zoiets is voor andere projecten ook relevant en handig. Climate KIC maakt dit allemaal mogelijk.

Ze bieden daarnaast ook een netwerk. Laatst kregen we een call voor een project in Zwitserland. En dan wordt via Climate KIC iets opgezet om daar samen met andere partijen aan te werken. Het resultaat is dat we nu met twee andere partijen dat project gaan doen. Daarnaast gaan we halverwege mei in London een pilot doen. Dat is een van de eerste WELL certified buildings in Londen waarvoor wij naar voren werden geschoven om mee te doen. Dat is wel echt Climate KIC te voeten uit.

Welke resultaten heeft het project in OL jullie opgeleverd (en in ruimere zin, project bij TGV)?
We moeten de laatste resultaten nog binnen krijgen. Maar daarop vooruitlopende, hebben we inzage gekregen in wat de verschillende partijen kunnen. En hoe die kunnen samenwerken tot één propositie die leidt tot energiebesparing voor de klant. Maar niet alleen energiebesparing, ook vitaliteit van de gebruiker/medewerkers. Want we willen dus ook de medewerkers enthousiasmeren meer te gaan staan.

We proberen namelijk naar buiten te krijgen dat als je staat en/of beweegt je een soort van warmtegenerator bent. Daardoor hoeft de verwarming niet zo hard aan te staan. Dit levert dan ook twee voordelen: je voelt je vitaler en je bespaard tegelijk energie. En dat kan dan weer worden gestimuleerd door mensen te laten bewegen maar ook door lokale warmtebronnen aan te bieden. Betreft de lokale energievoorziening hebben we nu wel meer inzicht gekregen.

Hoe hebben jullie de partnership met TGV ervaren?
Heel positief. We hebben hier alle nodige medewerking gekregen. Veel flexibiliteit en veel geduld. Want dan komt er namelijk weer een partij die iets moet installeren en dat vraagt dan wel wat van de organisatie. Maar daar heb ik nooit een onvertogen woord over gehoord (of een chagrijnig gezicht). Qua dat betreft konden we hier helemaal los gaan.

The Green Village heeft ook relaties en een netwerk opgeleverd. We zijn nu namelijk een samenwerking met Karbonik begonnen waar ik veel van verwacht. Het feit dat zij dan ook weer partner zijn binnen Climate KIC maakt dat zij ook weer makkelijker toe te voegen zijn aan het project. Dus het cirkeltje is dan weer rond

Waarin had de TGV jullie nog beter kunnen ondersteunen? 
Ik ben eigenlijk wel heel tevreden! Dus niks eigenlijk.

Welke vervolgstappen hebben jullie gezet richting pilots / launching customers
Met de partners, zoeken naar een volgend kantoor/project. Waar we dit kunnen oppakken en zeggen: zo kunnen we het opschalen.  De verwachting is dat dit voor met name Climotion makkelijker is. Dus ja, dat is een vervolgstap: met de partners zoeken naar een nieuw project en dit goed uitvoeren.

Wat zijn jullie ambities voor de verdere toekomst?
De wereld veroveren! Nee grapje, wij zagen dit echt als een opstap om ons vitaliteitsplatform te kunnen realiseren, en de software en hardware verder uit te werken. Waarbij we keken of we met verschillende partijen een gezamenlijke propositie in de markt konden zetten. Dus als al die dingen zijn gerealiseerd op het moment dat hier alles geanalyseerd is, dan is dat een beginpunt voor het verder uitrollen van ons vitaliteitsplatform.

We willen dat vitaliteitsplatform in de toekomst ook gaan co-developen. Dus samen met de klanten aan de slag gaan. Daarbij proberen we objectieve en subjectieve informatie te verzamelen voor een nulmeting. Vervolgens gaan we met elkaar dingen bedenken die een betekenisvolle interventie kunnen zijn aan de hand van de data.

NIEUWSBRIEF