Use before you choose: hoe denken EV bestuurders over V2G?

PhD onderzoek van innovatieproject PowerParking gepubliceerd

  • energiesysteem

Use before you choose: hoe denken EV bestuurders over V2G?

Vier jaar lang was TU Delft PhD’er Rishabh Ghotge te vinden op The Green Village. Met de welbekende Nissan Leaf deed hij onderzoek naar ‘Vehicle-to-Grid’ (V2G) laden bij bestuurders van elektrische auto’s. In zijn meest recent gepubliceerde artikel beschrijft hij de acceptatie van gebruikers van zijn V2G opstelling op The Green Village. En uiteraard kan een fieldlab als The Green Village dan niet achterblijven, ook collega’s deden hier aan mee!

Onderzoek
The Green Village kon op de TU Delft Campus dienen als testlocatie, waar 17 deelnemers gebruik maakten van de Nissan Leaf. De auto kon worden aangesloten op het net en de bijbehorende V2G oplaadfaciliteiten. Na afloop van het gebruik werden de deelnemers geïnterviewd om hun bevindingen te achterhalen.

Hoe beïnvloedt V2G laden mijn batterij? Krijg ik ervoor betaald en hoeveel? Nadat mijn batterij wordt ontkoppeld, heb ik voldoende bereik om thuis te komen? Dit waren een aantal van de meest gestelde vragen die door deelnemers werden gesteld. De antwoorden op deze vragen bepalen de mate waarin de deelnemers het gebruik van de technologie accepteerden. Buiten het onderzoeksveld om, worden deze beschouwd als de meest belangrijke factoren om te bepalen in hoeverre V2G wordt geaccepteerd door het brede publiek.

Het onderzoek liet zien dat mensen zeer uiteenlopend reageren op dezelfde technologie. “Ik ben zo’n fan van V2G dat ik mijn leefstyle aan zou passen aan de technologie”, was een reactie van een enthousiaste deelnemer na het gebruik voor een week. Een ander zei echter: “ik zou hier niet voor kiezen aangezien de onduidelijkheid in bereik een groot nadeel vormt”. Deze uitspraken laten zien dat V2G een technologie is met een specifieke aantrekkingskracht, in tegenstelling tot een grootschalige. Het identificeren van deze uitdagingen is een belangrijke stap tot het verbeteren van de werking van de technologie.

Dit onderzoek deed Rishabh in samenwerking met de faculteit Techniek, Bestuur en Management, met Master student Koen Nijssen, Dr. Jan Anne Annema en Prof.dr.ir. Zofia Lukszo. Benieuwd geworden? Lees hieronder verder!

Opschaling
Gedurende deze vier jaar werkte Rishabh aan het PowerParking project, waar de zonnepaneel carport op The Green Village op grotere schaal is toegepast.

In april 2021 werd in de Gemeente Dronten een parkeerterrein met 1100 zonnepanelen geopend, die het gemeentehuis in combinatie met een grote batterij energieneutraal maken. Een parkeerterrein met zonnepanelen waarbij hernieuwbare energieopwekking, elektrisch laden en energieopslag slim geïntegreerd zijn.

NIEUWSBRIEF