Bewoners in gesprek met FLEXInet over energietransitie

Een Learning Community binnen onze eigen community

  • energiesysteem

Bewoners in gesprek met FLEXInet over energietransitie

Hoe kijken onze bewoners eigenlijk naar de energietransitie? Vorige week gaf PhD’er Nikki Kluskens een workshop op The Green Village om met onze bewoners na te denken over het ontwerp van energiesystemen en de bijbehorende componenten. Het onderzoek van Nikki gaat over inclusie: hoe nemen we de input van de eindgebruiker mee in onderzoek over energieflexibiliteit ten behoeve van de energietransitie?

Het FLEXInet onderzoekprogramma richt zich op energie flexibiliteit en hybride warmte/energie opslag faciliteiten. Op The Green Village worden verschillende testfaciliteiten, zoals de warmwaterbuffer van Borg, hiervoor benut. Maar ook onze bewoners willen we actief en vroegtijdig bij de innovatieprocessen betrekken. In de co-creatie workshop welke Nikki Kluskens heeft georganiseerd, gaven bewoners van The Green Village input over de ontwerpcriteria, ruimtelijke inpassing, maatschappelijke inbedding en organisatorische vormgeving van technologische oplossingen op gebied van energie flexibiliteit.

Nikki Kluskens is PhD onderzoeker binnen het FLEXInet project. Ze heeft een achtergrond in Europees recht (LLB) en Duurzaamheidswetenschap & -beleid (MSc.). Als onderdeel van de Technology, Innovation and Society groep van TU Eindhoven concentreert haar onderzoek zich rond energierechtvaardigheid, participatie en acceptatie. Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NIEUWSBRIEF