Samenwerking Dunea voor duurzaam waterverbruik

Volgende stap naar drinkwaterbesparing

  • klimaatadaptief

Samenwerking Dunea voor duurzaam waterverbruik

Technisch innoveren moet waterverbruik in huis vernieuwen en een volgende stap zetten naar drinkwaterbesparing. VPdelta+ en Drinkwaterbedrijf Dunea gaan daarvoor samenwerken in fieldlab The Green Village om waterbesparende concepten te toetsen aan de dagelijkse praktijk.

De bevolking in de Zuid-Holland regio groeit al jaren. Toch bleef de jaarlijkse drinkwaterproductie van Dunea lange tijd gelijk. Hoe? Door waterbesparende aanpassingen, zoals zuiniger apparatuur, spoelonderbrekers en waterbesparende douchekoppen. Inmiddels is het gemiddelde verbruik per persoon per dag blijven hangen op 119 liter en de bevolking groeit harder dan ooit. Met als gevolg dat in droge, hete perioden het piekverbruik enorm kan oplopen.

Lager verbruik faciliteren
Om iedereen in de regio de komende jaren van voldoende drinkwater te kunnen blijven voorzien, wordt de waterwincapaciteit door Dunea in de duinen geoptimaliseerd en uitgebreid. Echter zit daar een grens aan. Het bedrijf wil ook verkennen in hoeverre de benodigde hoeveelheid water van drinkwaterkwaliteit nog omlaag kan.

“We weten niet precies hoeveel drinkwaterverbruik bedrijven en huishoudens verder zouden kunnen en willen besparen,” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Maar pas als de mogelijkheden helder en beschikbaar zijn, kunnen klanten, gemeenten en projectontwikkelaars daarin een afweging maken. Dat willen wij op weg helpen.”

Toetsen in de alledaagse praktijk
Veel innovaties beschikbaar zijn er al beschikbaar, maar om ze toegepast te krijgen is meer nodig. VPdelta+ heeft op The Green Village op TU Delft Campus twee proeftuinen waarin start-ups, scale-ups, mkb’s, studenten en wetenschappers concepten testen, verbeteren en demonstreren. Zo is er al de WaterStraat en het HittePlein.

“Het onderwerp waterbesparing sluit mooi aan op het thema Klimaatadaptatie,” vertelt Marjan Kreijns, directeur VPdelta & The Green Village. “Regenwater opvangen en vasthouden wordt op de WaterStraat en het HittePlein al uitgebreid getest. Als je dat water vervolgens kunt hergebruiken, is er minder kraanwater nodig. Door de samenwerking met Dunea kan er in één van de bewoonde huizen op The Green Village worden getoetst hoe regenwater veilig en naar tevredenheid kan worden hergebruikt.”

Duurzaam & zorgeloos
Gemiddeld gebruikt een persoon 119 liter per persoon per dag, dus ongeveer 43.500 liter per jaar. Het is belangrijk om te kijken waar vernieuwing het meeste effect kunnen hebben. De douche en toilet vragen bijvoorbeeld het meeste water, al hoeft dat niet van drinkkwaliteit te zijn. Door slimme en technische waterbesparende oplossingen kunnen we duurzamer omgaan met ons waterverbruik en zorgeloos blijven genieten van water. De samenwerking tussen VPdelta+ en Dunea duurt minimaal een jaar.

NIEUWSBRIEF