Sowilo

Een voorspellend algoritme om de opbrengst van zonnepanelen te verbeteren

  • energiesysteem

Steeds meer energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt met zonne-energie. Wat als we uit de bestaande zonnepanelen nog meer opbrengst kunnen halen?

Alari Technologies heeft een softwareproduct ontwikkeld dat ‘machine learning’ gebruikt om meer energie uit een zonnepaneel te halen met behulp van een Maximum Power Point Tracking (MPPT) algoritme. Op deze manier kan de opbrengst gemiddeld tot 4% verhoogd worden. De opbrengst wordt vooral verhoogd in de ochtend en avond, tijdens de periodes waarin er typisch minder opbrengst is maar juist meer verbruik. De maximalisatie van de opbrengst wordt gerealiseerd met minimale toevoeging van materiaal. De innovatie zou mogelijk kunnen worden toegepast op bestaande zonnepaneelinstallaties door de software te integreren met de aanwezige omvormer.

Met The Green Village wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarbij de technische en economische haalbaarheid wordt onderzocht. Ook zijn ze in gesprek met verschillende omvormerfabrikanten om de technologie te valideren, waarna een demo zal worden gebouwd bij The Green Village. De haalbaarheidsstudie en de demo worden gefinancierd uit het ConnectSME-programma. Voor Alari biedt de studie een kans om het verbeterde rendement aan te tonen met betrouwbare testdata en in een relavante omgeving. Updates volgen naarmate het project vordert.

NIEUWSBRIEF