Regenwatertoilet

Een duurzame waterbesparende oplossing

  • klimaatadaptief

In de komende tien jaar worden er in Nederland veel huizen bijgebouwd en aangesloten op het drinkwaternetwerk. Hoe zorgen wij dat drinkwater beschikbaar blijft voor iedereen nu het klimaat verandert? Op grote schaal zullen we water moeten gaan besparen. Het regenwatertoilet biedt een duurzame oplossing! Door regenwater op te vangen en als spoelwater te gebruiken, kan een huishouden op jaarbasis 30% drinkwater besparen. Dit percentage kan nog hoger worden als het water ook gebruikt gaat worden door de wasmachine.

Hoe gaat dit in zijn werk? Het Regenwatertoilet is een innovatie die in kleine ruimtes of in huizen, waar geen tuin aanwezig is, ervoor zorgt dat regenwater kan worden opgeslagen. De innovatie slaat regenwater op in een aan het plafond bevestigde tank die gebruik maakt van hoogteverschil. Het hybride systeem schakelt over op drinkwater wanneer het regenwater op is. Het is ontworpen als goedkope wateropslag, die makkelijk zelf te plaatsen is, een maximaal gebruiksgemak heeft en waarbij minimale onderhoud hoeft plaats te vinden.

In het KlimaatKwartier op The Green Village monitoren ze hoeveel water er kan worden bespaard kan en onderzoeken ze gebruiksgemak.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF