NoFloods

Flexibele tijdelijke waterbescherming

  • klimaatadaptief

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met wateroverlast, maar onze huidige oplossingen zijn vaak nog niet duurzaam, efficiënt of snel genoeg.

De verwijderbare en opblaasbare stormvloedkering biedt een oplossing voor professionals en eerstehulpverleners. De met water gevulde buizen zijn tussen de 10 en 200 meter lang en kunnen worden verlengd tot lengtes van 2 kilometer. De stormvloedkering is flexibel en kostenefficiënt voor grootschalige overstromingsbestrijding. Elke sectie kan continu worden uitgebreid met behulp van kruispunten om een ​​vrijwel oneindige lengte/verlenging van de barrière te creëren. Afhankelijk van factoren zoals locatie, waterhoogte en beoogd gebruik, kunnen de keringen worden uitgebreid met verschillende onderdelen. Het systeem kan steden, kritieke infrastructuur en grotere gebieden tegen overstromingen beschermen tijdens een stormvloed.

NIEUWSBRIEF