Natuurinclusief schuurtje

Biodiversiteit groeit met een natuurinclusieve tuin

In de bebouwde omgeving krijgt de natuur soms weinig kans – door de hoge concentratie bestrating en gebouwen is er maar weinig groen – wat de plekken voor dieren om te nestelen en schuilen tot een minimum reduceert. Dat is dan ook waar het schuurtje op wil aansturen: om mét de natuur werken, in plaats van tegen de natuur.

Het schuurtje, ontworpen door Atelier Groenblauw, biedt ruimte aan gebouwbewonende soorten die leven in de tuinen. Dit zijn in de zuidwand de insecten zoals metselbijtjes en vlinders, in de oostwand de kleine zangvogels zoals koolmees en pimpelmees, en aan de oostgoot de huiszwaluw (is wel bijzonder als deze komt) en aan de westgoot hebben de vleermuizen hun zomerverblijven. De egel kan een schuilplek krijgen voor de zomer en de winter. Een klein bouwelement kan zo een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit!

Op The Green Village is het eerste schuurtje gerealiseerd, hier zal onder meer de impact op de biodiversiteit gemeten worden en de interactie met de omgeving. Bovendien is rondom het natuurschuurtje is een klimaat adaptieve tuin aangelegd. Zo worden ook tuineigenaren meegenomen in deze omschakeling.

Foto van Atelier Groenblauw

NIEUWSBRIEF