LevelLog

Groundwater level monitoring

The LevelLog is an instrument for measuring the water level in monitoring wells. It measures the distance between the top of the pipe adapter and the water level using sound signals.

The measurement data are accurate, immediately available and are “logged” (stored). Reading and presenting is easy with the accompanying application and dashboard. The LevelLog is also easy to install.

This smart measurement system has been applied to The Green Village within other innovative projects in the Water Street. It shows what their impact is on the groundwater level in an efficient way. The measurement data is added to The Green Village’s data platform that all innovations can use.

Present question is: How can LevelLog contribute to the climate adaptive design of the urban environment?

—–

NL

LevelLog – Monitoring van het grondwaterpeil

De LevelLog is een instrument om het waterniveau in peilbuizen te meten. Het meet middels geluidsignalen de afstand tussen de bovenkant van de buisadapter en het waterniveau.

De meetgegevens zijn nauwkeurig, direct beschikbaar en worden ‘gelogd’ (opgeslagen). Uitlezen en presenteren gaat eenvoudig met de bijbehorende applicatie en dashboard. Ook is de LevelLog makkelijk te plaatsen.

Dit slimme meetsysteem is op The Green Village toegepast binnen andere innovaties in de WaterStraat. Het laat op een efficiënte manier zien wat de impact daarvan is op het grondwaterpeil. De meetgegevens worden toegevoegd aan het data-platform van The Green Village waarvan alle innovaties gebruik kunnen maken.

Vraag die voorligt: Hoe kan LevelLog bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van de stedelijke omgeving?

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF