LevelLog

Monitoring van het grondwaterpeil

  • klimaatadaptief

De LevelLog is een instrument om het waterniveau in peilbuizen te meten. Het meet middels geluidsignalen de afstand tussen de bovenkant van de buisadapter en het waterniveau.

De meetgegevens zijn nauwkeurig, direct beschikbaar en worden ‘gelogd’ (opgeslagen). Uitlezen en presenteren gaat eenvoudig met de bijbehorende applicatie en dashboard. Ook is de LevelLog makkelijk te plaatsen.

Dit slimme meetsysteem is op The Green Village toegepast binnen andere innovaties in de WaterStraat. Het laat op een efficiënte manier zien wat de impact daarvan is op het grondwaterpeil. De meetgegevens worden toegevoegd aan het data-platform van The Green Village waarvan alle innovaties gebruik kunnen maken.

Vraag die voorligt: Hoe kan LevelLog bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van de stedelijke omgeving?

NIEUWSBRIEF