Delfts Doen

Participatietraject bij nieuwe omgevingswet

Voor innovaties op The Green Village is ruimte nodig, ook in regels voor bouwen en wonen. De gemeente Delft gaat voor dit terrein daarom een flexibel Omgevingsplan opstellen. Dit doen we in de vorm van een experiment, vooruitlopend op de Omgevingswet die vanaf 2021 geldt.

ACTIEF MEEDENKEN
De afgelopen maanden werkte de gemeente samen met belanghebbenden en geïnteresseerden aan het Omgevingsplan voor The Green Village. Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben de aanwezigen inhoud aangeleverd voor het Omgevingsplan. Dit is verder uitgewerkt in het concept Omgevingsplan. Na de zomer van 2018 gaat het Omgevingsplan het formele besluitvormingstraject in. Het college van B en W neemt dan een besluit over het ter inzage leggen van het Omgevingsplan. Dat is ook het moment waarop u zienswijzen in kunt dienen.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF