Park Positive Impact Tool gepresenteerd door Rain(a)Way

Nieuwe tool berekent impact van groen parkeren in gemeenten

  • klimaatadaptief

Park Positive Impact Tool gepresenteerd door Rain(a)Way

Park Positive en architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco presenteerden op 17 oktober in Delft hun Park Positive Impact tool. Deze tool analyseert parkeergebieden in gemeenten en berekent de potentiële impact van het vergroenen van die parkeerplaatsen. Dit is de eerste tool die voor gemeenten inzichtelijk maakt wat groene parkeerplaatsen kunnen opleveren in de strijd tegen klimaatgerelateerde problemen zoals droogte en wateroverlast. De gemeente Delft had de primeur.

De Park Positive Impact Tool brengt parkeerplaatsen per buurt in kaart en analyseert diverse criteria zoals grondwaterstand, bodemtype en water- en droogteproblematiek. Op basis hiervan berekent de tool welke impact het toepassen van een groenparkeersysteem kan hebben op de genoemde klimaatproblematiek. Zo krijgt men een heel precies beeld van de bijdrage van die groene parkeerplaatsen aan de klimaatbestendigheid van de gemeente. De tool is ontwikkeld in een unieke samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland, de gemeente Delft en de gemeente Den Haag.

Inzicht in klimaatbeleid met echte impact

De Park Positive Tool geeft een gemeente zowel op beleids- als uitvoeringsniveau handvaten om impactvol klimaatadaptatiebeleid te implementeren. Gemeenten krijgen door klimaatverandering steeds meer te maken met weersextremen. Dit heeft veel gevolgen voor de leefbaarheid van steden en dorpen. In de omgang met het veranderende klimaat is het belangrijk om slim om te gaan met regenwater. Zeker in de huidige bebouwde omgeving is de uitdaging complex en de vraag naar oplossingen voor de openbare ruimte groot.

Tot op heden was het niet voldoende inzichtelijk in welke mate groene parkeerplaatsen met een goede fundering konden bijdragen aan de opgave van vergroening en het tegengaan van wateroverlast en droogte. De tool berekent op welke locaties parkeerplaatsen een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van deze problemen. Ook kwantificeert het de impact. Zo ziet men per buurt precies hoeveel regenwater groene parkeerplaatsen kunnen infiltreren en hoeveel water ze kunnen bergen. Ook geeft de tool aan hoe een groene parkeerplaats moet zijn opgebouwd om deze potentiële impact te behalen, met aandacht voor bovengrondse én ondergrondse inrichting.

Primeur voor Gemeente Delft: De allereerste Park Positive tool

Voor de gemeente Delft is de allereerste Park Positive analyse gemaakt. In de openbare ruimte van Delft is 600.000 m2 aan parkeerplaatsen aanwezig. Uit de berekeningen bleek dat als deze parkeerplaatsen op de juiste manier worden vergroend, Delft 53 olympische zwembaden aan waterberging kan realiseren. Hoogheemraadschap Delfland reageerde zeer positief op deze uitkomsten. Ook bleek uit de tool dat potentieel één derde van al het regenwater dat in de openbare ruimte van Delftse woonwijken valt, binnen het bereik ligt van parkeerplaatsen. Als deze op de juiste wijze worden vergroend, kan dus één derde van het regenwater in de openbare ruimte oppervlakkig afstromen en infiltreren in deze parkeerplaatsen, tot wel 75 mm per uur.

Dit zijn heldere uitkomsten, waarmee de gemeente beleid verder kan ontwikkelen en die kan gebruiken in de uitvoering van herontwikkelingsprojecten. Wethouder van Klimaat, Cultuur en Openbare Ruimte Frank van Vliet reageert op de uitkomsten van de tool: “Als gemeente maken wij steeds vaker parkeerplekken klimaatadaptiever. Door andere materialen te gebruiken kan regenwater zo weer terug de bodem in. De Park Positive Tool maakt heel duidelijk inzichtelijk waar de meeste resultaten te behalen zijn, en waar binnen de gemeente de beste kansen liggen om parkeerplekken te vergroenen. Hierdoor kan Delft hele concrete stappen maken op het gebied van klimaatadaptatie.” De tool geeft dus concrete handvaten en laat tegelijkertijd de enorme potentiële impact van groene parkeerplaatsen zien.

Over Park Positive

Park Positive, onderdeel van ontwerpbureau voor de openbare ruimte Rain(a)Way, heeft als missie om elke straat klimaatadaptief te maken. Dit doet Park Positive met integrale oplossingen voor groenparkeren, die waterretentie en waterberging combineren met biodiversiteit en een gezonde bodem. Park Positive staat voor een toekomstbestendige, leefbare stad waarbij groen toegankelijk is voor iedereen en natuur haar natuurlijke cyclus kan volgen. Park Positive deed de afgelopen jaren op de TU Delft en verschillende locaties in Nederland onderzoek naar het effect van hun totaalsysteem voor groenparkeren. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt in de tool om de impact te berekenen.

Over Sweco

Sweco is een toonaangevend Europees architecten- en ingenieursadviesbureau met vestigingen in twaalf landen. Sinds de oprichting in 1958 richt Sweco zich op slimme en vooruitstrevende oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Sweco pakt de uitdaging van verstedelijking aan, benut hierbij de mogelijkheden van digitalisering en maakt zo het dagelijks leven steeds duurzamer, veiliger en beter.

Meer weten?

Lees meer over de Park Positive Impact Tool voor gemeenten op www.parkpositive.nl/groenparkeren-analyse-tool

NIEUWSBRIEF