Opening HittePlein op 14 september

Een nieuwe proeftuin voor klimaatadaptieve innovaties

  • klimaatadaptief

Opening HittePlein op 14 september

DELFT (14 september 2020) – The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving op de TU Delft Campus, heeft het HittePlein ontwikkeld. Hier werken ondernemers en onderzoekers aan duurzame innovaties zoals Rainroad, die de oplopende temperatuur in de stad aanpakken en door middel van waterhergebruik en waterbuffering langdurige droogte bestrijden. De nieuwe proeftuin is vandaag – op een uitzonderlijk warme dag voor de tijd van het jaar – officieel geopend door gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland.

Minder hoge temperatuur dankzij verdamping
Op het HittePlein worden verschillende innovaties die de gevolgen van extreme hitte en droogte kunnen temperen getest en gedemonstreerd, waaronder:

  • Bluebloqs: Bluebloqs maakt regenwater beschikbaar voor hergebruik in stedelijk gebied. Deze innovatie vangt regenwater op, zuivert het met een biofilter en slaat het op. Het voegt opvangcapaciteit toe voor hoosbuien en vermindert hittestress in de droge maanden. Bluebloqs heeft een mooie uitstraling en is zeer geschikt voor inpassing op wijk- en straat niveau;
  • Het Natuurinclusieve Schuurtje: met groen dak en regenwateropvang, biedt dit schuurtje ruimte aan insecten, vlinders en vleermuizen en helpt zo de natuur haar plek terug te veroveren in de vaak volgebouwde stedelijke omgeving. Massaal geplaatst door bijvoorbeeld woningcorporaties, leidt het Natuurinclusieve Schuurtje tot substantieel minder hittestress;
  • Rainroad: een opvangreservoir onder de stoep of parkeerplaats die bij hevige buien het overtollige regenwater tijdelijk opslaat. Door dit water in periodes van hitte te laten verdampen, loopt de temperatuur minder hoog op.

Klimaatadaptatieprogramma voor de bebouwde omgeving
Op The GreenVillage werd twee jaar geleden de WaterStraat geopend, waar innovaties worden getest om straten en wijken beter bestand te maken tegen extreme neerslag. Deze proeftuin wordt vanaf het begin drukbezocht: een groot aantal gemeentes is langs geweest en hebben zich laten inspireren door de innovaties en contact gelegd met de ondernemers en onderzoekers. In combinatie met het HittePlein beschikt The Green Village nu over een fysieke plek waarin op wijk-, straat- en gebouwniveau klimaatadaptieve oplossingen kunnen worden getest en verbeterd.

Innovaties versneld naar de markt
Directeur Marjan Kreijns: “Iedereen ziet en voelt de urgentie van het probleem. We hebben de afgelopen zomer de warmste week ooit in Nederland meegemaakt en bewoners werden opgeroepen zuinig met water om te gaan vanwege de extreme droogte. De zomerhitte en periodes van langdurige droogte nemen veel sneller toe dan verwacht, en het leidt tot grote schade. Het is daarom belangrijk om maatregelen te treffen zodat we als land op een goede manier hiermee om kunnen gaan. Het HittePlein maakt het mogelijk om innovaties versneld in te voeren dankzij het unieke concept. Ik roep dan ook iedereen op – onderzoekers, ondernemers met een goed idee, bedrijven en overheden – om gebruik te maken van het HittePlein.”

Naar een circulair watersysteem in de stad
Mirthe Snoek werkt vanaf het eerste uur bij Field Factors, het bedrijf dat Bluebloqs heeft ontwikkeld. “Door varianten van ons product in een levensechte omgeving te testen, leren we veel over de werking ervan en kunnen we Bluebloqs verbeteren en valideren. Door de samenwerking met onderzoekers en studenten van de TU Delft kunnen we bovendien gebruikmaken van de laatste wetenschappelijke inzichten. Zo kunnen we regenwater geschikt maken voor veilig en later gebruik voor bijvoorbeeld fonteinen of voor verkoeling te zorgen via beplanting.”

Versneld klimaatadaptief bouwen
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De komende jaren zullen er ontzettend veel woningen gebouwd worden. Laten we dat meteen goed doen. Klimaatbestendig, zodat mensen niet alleen kunnen wonen, maar gezond en veilig kunnen wonen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid; van bouwers, overheden, ontwerpers. En het vraagt om innovatieve oplossingen. Het HittePlein gaat ons hierbij helpen, een plek waar we nieuwe innovatieve oplossingen fysiek kunnen uitproberen en laten zien. Dat levert niet alleen kennis op, maar ik hoop dat het ook partijen bij elkaar brengt. Samen maken we het verschil.”

© WINK-PHOTOGRAPHY.NL | Alwin Wink

NIEUWSBRIEF