Nieuwe innovaties: maart

Deze innovaties zijn nieuw op The Green Village

  • duurzaam-bouwen
  • energiesysteem
  • klimaatadaptief

3 april 2024

Control Flow

Om te zorgen dat ook de huizen aan het einde van de wijk voldoende druk op de kraan hebben, is de waterdruk in onze leidingen op veel plekken hoger dan nodig.

Het bedrijf Cenergist bedacht de Control Flow, een innovatie die de druk in leidingen naar het gewenste niveau brengt. Zo verbruiken bewoners minder warm water en dus minder energie zonder er iets van te merken.

TreeNovations

In de stad bereiken bomen vaak niet de volwassen leeftijd vanwege de infrastructuur. Terwijl volwassen bomen heel belangrijk zijn in stedelijk gebied: ze bevorderen waterberging, verminderen hittestress, halen koolstofdioxide uit de lucht en vergroten de biodiversiteit.

De innovatie TreeNovations laat bomen goed groeien en bergt tegelijkertijd slim hemelwater. Rond de bomen wordt een ruimte gecreëerd met goede doorwortelbare aarde voor de boomwortels.

Circulaire Boogbrug

Om in de toekomst veilig gebruik te blijven maken van fiets- en voetgangersbruggen, moeten de komende tientallen jaren zo’n 100.000 van deze bruggen vervangen worden of is er nieuwbouw nodig.

Onderzoekers Ate Snijder (Faculteit Bouwkunde) en Rob Nijsse (Faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen en Bouwkunde) bedachten een duurzame boogbrug van gercyclede materialen. Deze Circulaire Boogbrug biedt nu toegang tot ons fieldlab.

Bio-Floats

In het water op ons terrein zijn natuurlijke drijvende planteneilanden te vinden, bomvol verschillende soorten oeverplanten: Bio-Floats. 

Deze drijvende eilanden zijn niet alleen aantrekkelijk voor insecten en bijen, ook vissen vinden het fijn als schuilplaats. En ze geven de biodiversiteit en de waterkwaliteit een boost.

Cooll thermische warmtepomp

We willen af van fossiele brandstoffen en over op duurzame energie. Maar het is nog niet zo makkelijk om bestaande huizen duurzaam te verwarmen. Cooll biedt hier een oplossing voor.

Hun warmtegedreven adsorptiewarmtepomp bespaart 30 tot 40 procent gas ten opzichte van een conventionele cv-ketel. De ketel draait op aardgas, maar de brander wordt doorontwikkeld zodat deze ook geschikt is voor duurzame gassen zoals waterstof.

NIEUWSBRIEF