Control Flow

Energie en water besparen zonder comfort te verliezen

  • duurzaam-bouwen

De waterdruk in onze leidingen is op veel plekken hoger dan nodig, omdat drinkwaterbedrijven verplicht zijn om op elke plek in de leiding een minimale druk te behalen. De overheid wil zo voorkomen dat bewoners die aan het eind van de wijk wonen, slechts een dunne straal water uit de kraan krijgen. Het gevolg is dat er door die hoge druk meer warm water uit de kraan komt dan nodig en er meer energie wordt verbruikt. Het bedrijf Cenergist bedacht de Control Flow, deze innovatie brengt de druk in de leidingen naar het gewenste niveau, zodat bewoners minder warm water en dus minder energie verbruiken zonder er iets van te merken.

Minder water, hetzelfde comfort
De Control Flow plaats je tussen de leidingen en zorgt ervoor dat je altijd hetzelfde volume aan water hebt. Door de begrenzer voldoet de waterdruk nog altijd aan de minimale eisen, maar wordt de druk begrensd. De innovatie zorgt zo voor een constante en optimale waterstroom en temperatuur, ongeacht de waterdruk in de leidingen. Als gebruiker merk je geen verschil, terwijl je warm water en energie bespaart.

Van DreamHûs naar woningen in Friesland
DreamHûs partner WoonFriesland heeft interesse in het toepassen van de Control Flow in een deel van haar bestaande woningen. Maar voordat ze deze innovatie gaat toepassen wil ze graag zien of de energiebesparing overeenkomt met de verwachting en hoe de bewoners het gebruikscomfort ervaren.

Daarom test Cenergist hun innovatie de komende tijd in de bewoonde DreamHûzen. De meet- en bespaargegevens geven de ondernemer inzicht in de prestatie van het product, via enquêtes en interviews achterhalen ze het gebruikscomfort en de ervaringen van de bewoners.

Wist je dat:

  • Er alsnog meer warm water uit een spaardouchekop komt wanneer de waterdruk hoger is dan nodig? Zo gebruik je alsnog meer energie dan je denkt.
  • Cenergist ook een Control Flow heeft ontwikkeld voor een eenpersoonshuishouden? Hiermee kunnen ze het volume terugbrengen tot onder de wettelijke norm, maar die norm is gericht op een gezinshuishouden. Voor een persoon zou het volume voldoende moeten zijn. Of dat in de praktijk goed werkt, wordt in het linker DreamHûs getest.

NIEUWSBRIEF