Nieuw onderzoek op HittePlein naar boomtranspiratie

Verkoeling van de stad

  • klimaatadaptief

Nieuw onderzoek op HittePlein naar boomtranspiratie

We krijgen te maken met steeds extremer weer, waarbij zomerse hittegolven en hittestress vaker zullen voorkomen. Door de verstedelijking blijft het voor lange tijd erg warm in de stad. Een manier om de stad te koelen is door de warmte te gebruiken om water mee te verdampen. Op het Hitteplein wordt er onderzoek gedaan naar boomtranspiratie door Lea Hartmeyer, René van de Velde, Stef Janssen en Eva Stache. 

Onderzoek naar boomtranspiratie

Bomen en planten verdampen water en zetten daarmee warmte om in waterdamp. Deze zal opstijgen naar hogere luchtlagen en vormt daar wolken. Het water valt terug op aarde in de vorm van regen en de vrijgekomen warmte vertrekt richting de ruimte. Op het HittePlein wordt onderzocht in welke mate bodemvocht en weersinvloeden de verdamping van water via bomen beïnvloeden. Zo wordt onderzocht wat de ideale omstandigheden zijn voor optimale boomtranspiratie en dus verkoeling. Praktisch onderzoek wordt hier gecombineerd met fundamenteel onderzoek. 

Sensor

Nieuwe installatie op het HittePlein

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren moeten er enkele extra sensoren worden geïnstalleerd. Zo worden er sensoren aan boombladeren gemonteerd om de oppervlaktetemperatuur te meten en bodemvochtmeters geplaatst in de aarde in de bak van de boom. Ook worden de bestaande sensoren op het HittePlein gebruikt om o.a. luchttemperatuur, luchtvochtigheid, windrichting en windsnelheid in kaart te brengen 

Daarnaast zijn er de afgelopen week vijf bomen op het HittePlein op weegschalen geplaatst. Komende zomer gaat de meetcampagne van start voor deze verschillende bomen. Voor de meting wordt de aarde van de bomen compleet met water verzadigd en de boombak wordt afgedekt om verdamping uit de bodem zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de meting worden het gewicht van de boom, het vochtgehalte in de bodem en bladtemperatuur gemeten gerelateerd aan tijd/temperatuur/luchtvochtigheid van de omgeving. Tijdens de meetcampagne wordt de meting meerdere keren herhaald, waarbij elke meting 2 tot 3 dagen duurt.  

Testen op The Green Village

Voor een goede functionele toepassing van deze eigenschap van bomen en planten, is het belangrijk om uit te rekenen hoeveel water bomen precies kunnen verdampen. Dit is nog niet eerder zo precies onderzocht, vandaar dat het onderzoek hier plaats vindt op het HittePlein door de faculteiten Civiele Techniek en Bouwkunde. 

We kijken uit naar de resultaten! 

Door de vele meetapparatuur en sensoren op het HittePlein, is dit een ideale plek om onderzoek te doen naar hittestress en droogte. Ook onderzoek doen? Neem contact op met Thijs de Bruijn.  

NIEUWSBRIEF