Challenge kent meerdere winnaars

Altera start samenwerking met TileSystems en Sanura.

  • duurzaam-bouwen
  • klimaatadaptief

Challenge kent meerdere winnaars

Op 26 oktober was het eindelijk zover. Tijdens vastgoedbeurs PROVADA ondertekende Altera het contract met TileSystems en Sanura. Deze samenwerking komt voort uit de door The Green Village en Altera georganiseerde Duurzaamheids Challenge. Een challenge die is ontstaan, omdat Altera ernaar streeft om haar portefeuille nog verder te verduurzamen en potentie ziet in een aantal innovaties op The Green Village.

Uit alle innovaties heeft zij zes producten geselecteerd, waarvan de ondernemers mochten pitchen: Flowsand (AquaFlow), Bufferblock (Bufferblock BV), Spogro (Green Soil Bag B.V.), Flatmate (Sanura), ZOAK-bestrating (TileSystems) en Buffertrottoir (Waste Works).

Hoewel ZOAK-bestrating als duidelijke winnaar naar voren kwam, werd tijdens het juryberaad al duidelijk dat ze op zoek gingen naar een extra potje om een extra pilot te kunnen doen. Naast TileSystems start Sanura met een pilot voor hun Flatmate.


Links naar rechts: Rob Alards – TileSystems, Niels Van Wonderen – Altera en Pim Constandse – Altera

Op korte termijn wordt bij een drietal complexen (zowel eengezins- als meergezinswoningencomplexen) ZOAK-bestrating toegepast. De ZOAK (Zeer Open Afval Keramiek)-bestrating absorbeert het regenwater, waardoor er minder water afgevoerd hoeft te worden via traditionele afvoersystemen. In warme periodes kan het gebufferde water – in combinatie met diverse onderbouwsystemen – via de bestrating verdampen, hetgeen zorgt voor verkoeling. Hiermee levert de ZOAK-bestrating een bijdrage aan het terugdringen van zowel hittestress als wateroverlast.


Voor: Bart Bergmans – Sanura  en Niels Van Wonderen – Altera 
Achter: Pim Constandse – Altera en Tomas Schietecat – Sanura

De Flatmate is een innovatief nieuw type douchewarmtewisselaar, dat eenvoudig kan worden aangesloten op een standaard douchekraan. Met dit systeem wordt de warmte uit het gebruikte douchewater gebruikt om de koude leidingen, en zo het nieuwe douchewater, op te warmen. Het systeem is eenvoudig, zonder te breken, te installeren. Doordat de warmte niet in de afvoer verdwijnt, kan veel energie worden bespaard onder de douche. Een voordeel van het product is, dat het meteen toepasbaar is en daarmee per direct een bijdrage levert aan energiebesparing. De pilot wordt gestart bij de complexen in Haarlem (eengezinswoningen) en Hoofddorp (meergezinswoningen).

NIEUWSBRIEF