Kom ook innoveren op onze WaterstofStraat

Doe waardevolle kennis op over de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving

  • energiesysteem

Kom ook innoveren op onze WaterstofStraat

Doe samen met netbeheerders Stedin, Enexis en Liander waardevolle kennis op over de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving.

Onze WaterstofStraat is gecreëerd door de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin om praktisch onderzoek te doen naar de rol van waterstof in de bebouwde omgeving als duurzaam alternatief voor aardgas. Hier wordt getest, onderzocht én geleerd.

De drie netbeheerders doen hier kennis en ervaring op met het beheer en onderhoud van een waterstofnet in een gebied waar mensen wonen en werken. Echter is de WaterstofStraat meer dan een testlocatie voor henzelf, het is een platform waar wetenschappers, bedrijven en consortia welkom zijn voor onderzoeken, tests of trainingen met waterstof.

Wil je ook komen testen? Neem dan contact op met Lidewij van Trigt, projectmanager energietransitie

 

Waterstofinstallatie, Stedin test op WaterstofStraat

 

Zij innoveren al op de WaterstofStraat
Zo verwarmt een groep bedrijven momenteel een bewoonde DreamHûs woning op The Green Village met 100% waterstof. Dit H2@Home project test en onderzoekt allerlei facetten: wat is nodig om veilig en betrouwbaar te installeren? Hoe reageren leidingen en componenten op waterstof? Welke eisen moeten in wet- en regelgeving worden verankerd? Sensoren in de woning meten onder meer druk en temperatuur en men onderzoekt mogelijke trillingen.

Klik hier voor meer informatie over H2@Home

 

Links: De bewoners van de middenwoning beschikken over verwarming en warm tapwater op basis van waterstof. Rechts: Vanuit de meterkast lopen waterstof-leidingen naar de H2 verwarmingsketel op zolder.

 

Op 14 januari werd het project 24/7 Energy Lab gelanceerd. Een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving. Binnen het 24/7 Energy Lab proberen we alle denkbare systemen aan elkaar te koppelen en slim aan te sturen. Hiermee demonstreren we dat het mogelijk is om The Green Village gedurende het gehele jaar van lokale, duurzame energie te voorzien. Maar daar zijn wel systeeminnovaties voor nodig.

Klik hier voor meer informatie over 24/7 Energy Lab

 

Innoveren op The Green Village
Dankzij onze milieuvergunning kunnen we relatief eenvoudig nieuwe projecten opstarten. Onze proeftuin is een publieke experimenteerruimte waar installatiebedrijven, energieleveranciers, bedrijven die warmte-oplossingen ontwikkelen, beleidsmakers en vele andere partijen kunnen innoveren of komen kijken.

De komende jaren zal de WaterstofStraat uitgroeien van een voorziening met transport en gebruik van waterstof naar een systeem waar waterstof wordt geproduceerd, waar conversie plaatsvindt van en naar andere energiedragers en waar slimme aansturing plaatsvindt.

Links: tour Rechts: Lezing 24/7 Energy Lab door prof. John Schmitz

Contact opnemen
Wil je ook komen testen? Neem dan contact op met Lidewij van Trigt, projectmanager energietransitie The Green Village

Voor meer informatie over de WaterstofStraat kun je contact opnemen met John Hodemaekers, Sr. Consultant Innovatie Stedin

NIEUWSBRIEF