Is lange termijn opslag haalbaar voor verduurzaming woningen?

Bekijk het webinar met Lidewij van van Trigt

Is lange termijn opslag haalbaar voor verduurzaming woningen?

Het gedistribueerde en onvoorspelbare karakter van duurzame energie vraagt om een betere afstemming van vraag en aanbod. Als er geen wind waait en de zon niet schijnt, zal elektrisch vermogen uit een andere “bron” moeten komen. In het openbare debat is hier onvoldoende aandacht voor.

Op dit moment zijn het overwegend gascentrales die het verschil tussen vraag en aanbod opvangen, maar door energiestromen slimmer te sturen en/of te converteren naar andere energiedragers (zoals waterstof en warmte) kan dit op een andere wijze worden opgevangen. Zonder deze duurzame systeeminnovaties lopen we tegen de fysieke en financiële grenzen van netuitbreiding aan, zoals wij die nu al ervaren. Wat weer impact heeft op de leveringszekerheid en betaalbaarheid van het systeem.

In dit webinar gaat Lidewij van Trigt, Projectmanager Energietransitie The Green Village, in op de mogelijkheden van lange termijn opslag voor de verduurzaming van woningen.

NIEUWSBRIEF