Inspiratie voor een klimaatadaptieve wijk: casus Lincolnpark

‘Virtual Tour Klimaatadaptatie op The Green Village’ in samenwerking met VPdelta met de gemeente Haarlemmermeer

  • klimaatadaptief

Inspiratie voor een klimaatadaptieve wijk: casus Lincolnpark

Eind vorige maand vond de eerste ‘Virtual Tour Klimaatadaptatie op The Green Village’ in samenwerking met VPdelta plaats, met niemand minder dan de afgevaardigden van de gemeente Haarlemmermeer! In de workshop gingen zij in gesprek met de ondernemers van de WaterStraat en het HittePlein. De casus: het inrichten van het duurzame project Lincolnpark. Binnen de casus zit de uitdaging niet alleen in het behalen van brede duurzame doelstellingen, maar ook in het toepassen van klimaatadaptieve oplossingen in de Haarlemmermeer polder. Hoe kan een innovatieve waterbuffer bijvoorbeeld goed functioneren in de moeilijk doorlaatbare kleibodem? VPdelta’s Nicole Broers ging verder in gesprek met Bart van Eijk (projectmanager) en Mark Westra (civieltechnisch coördinator) van gemeente Haarlemmermeer over klimaatadaptatie bij de gemeente en de over de workshop.

Klimaat bij de gemeente
Klimaatadaptatie en verduurzaming van een gebied speelt een steeds grotere rol bij de ruimtelijke inrichting van gemeentes. Bij nieuwe projecten of het herinrichten wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om dit op een praktische en een zo efficiënte mogelijke manier te doen. Doordat het landelijk beleid aanstuurt op meer duurzaamheid en klimaatmaatregelen, is het aftasten hoe dit het beste concreet gemaakt kan worden. De thema’s raken binnen een gemeente aan meerdere afdelingen met verschillende behoeften qua richtlijnen. Hierdoor is het lastig om één centrale aanpak vast te houden en wordt gezocht naar de toepassing op verschillende terreinen en maatwerk.

Ook bij de gemeente Haarlemmermeer is klimaat een steeds groter thema aan het worden. Voor het toepassen van maatregelen of aanpassen van ruimtelijke gebieden is de gemeente op zoek naar klimaatadaptieve oplossingen die makkelijk te onderhouden zijn en robuust in duurzaamheid. Het is van groot belang dat de toepassingen makkelijk te implementeren zijn in het bestaande onderhoudsplan van de beheerder.

“De gemeente is op zoek naar klimaatadaptieve oplossingen die makkelijk te onderhouden en robuust zijn in duurzaamheid.”

Natuurlijke oplossingen en innovaties
Vaak worden eerst bestaande natuurlijke oplossingen overwogen door de gemeente. Het gaat hierbij om het plaatsen van meer bomen op parkeerterreinen om hittestress te verlichten. Ook wordt er gekeken welk type bestrating op de lange termijn de beste optie is qua kosten en duurzaamheid. Een concreet voorbeeld: betonstraatstenen met een speciale toplaag zijn misschien goedkoper om aan te brengen maar op de lange termijn gaan bakstenen langer mee omdat deze sterker zijn waardoor de beheerkosten uiteindelijk lager kunnen uitpakken.

Daarnaast oriënteert de gemeente zich op het gebied van innovaties. Dit gebeurt vooral bij nieuwe projecten, zoals in de nieuwe wijk Lincolnpark. Er wordt gekeken of het mogelijk is om nieuwe materialen of technieken toe te passen in combinatie met de specifieke uitdagingen in het gebied. Hierbij wordt in acht genomen hoe klimaatadaptief deze zijn: in hoeverre kunnen de innovaties een grote hoeveelheid regenwater bufferen? Wat leveren biofilters op qua waterhergebruik? En wat zijn de kosten voor het onderhoud en wat is de levensduur? En zoals projectmanager Bart van Eijk benoemt: het liefst ziet de gemeente concrete berekeningen en getallen van wat de innovatie oplevert.

Bart van Eijk: “Concrete berekeningen en getallen van wat de innovatie oplevert zijn dingen die je wilt weten”.

Verder hangt de behoeft van een gemeente aan innovatieve klimaatoplossingen in het algemeen nauw samen met de mate van verstedelijking en nieuwe projecten die op de planning staan. Zo is de eerste scan die we doen of we met natuurlijke materialen, groen en bomen een klimaatbestendig gebied kunnen inrichten. Pas als dat niet voldoende lukt kijkt de gemeente naar alternatieven.

De Virtual Tour
In de workshop van de Virtual Tour op The Green Village, na een korte introductie van de casus en presentaties van de WaterStraat en HittePlein ondernemers, zijn de deelnemers in groepen aan de slag gegaan met het Lincolnpark. Verdeeld over de thema’s groen in de stad, openbare weg/verharding, regenwateropvang en hergebruik en regenwaterbuffering, keken zij naar de inrichting van het gebied. Wat zijn de uitdagingen van het gebied? Zijn er oplossingen binnen handbereik? En vooral: kunnen er al concrete acties ondernomen worden? De workshop is een centrale plek om inspiratie op te doen en te bekijken wat er mogelijk is op het gebied van klimaatadaptatie en verschillende oplossingen voor de gevolgen ervan, in plaats van het web te moeten afstruinen.

Mark Westra: “De workshop is een centrale plek om inspiratie op te doen en te bekijken wat er is op het gebied van klimaatadaptatie en verschillende oplossingen voor de gevolgen ervan, in plaats van het web te moeten afstruinen.”

Voor de gemeente was de workshop dus interessant en nuttig in de oriëntatiefase waarin zij zich bevinden met het aanleggen van de nieuwe wijk. Op deze manier hebben zij kennis kunnen maken met wat er op het gebied van klimaatadaptatie speelt en in contact kunnen komen met de ondernemers van de innovaties in de proeftuinen.

Werk jij bij een gemeente en denk jij dat zo’n sessie ook iets voor jullie team is? Laat het ons weten, graag gaan wij in gesprek over de mogelijkheden!

Door Nicole Broers

 

NIEUWSBRIEF