Heisessie Aanjagers van Technologie

Een verbindend dialoog over waterstof

  • energiesysteem

Heisessie Aanjagers van Technologie

Op 10 juni 2021 hebben de Aanjagers van Technologie een heisessie op The Green Village georganiseerd rondom het thema waterstof. De Aanjagers van Technologie (AvT) is een initiatief van de 4TU, het samenwerkingsverband van TU Eindhoven, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en TU Delft. AvT is een groep gedreven technisch opgeleide studenten ondersteund door de 4TU.

Op 1 oktober 2020 hebben zij de eerste editie van de Techrede gegeven, een technologische variant op de Troonrede. Zij hebben de ambitie om transities te versnellen door middel van het slim inzetten van technologische innovaties. Daarvoor versterken zij de dialoog over het belang van en de uitdagingen voor technologische innovaties voor grote maatschappelijke vraagstukken rondom energie, circulaire economie, zorg, agrifood en digitale veiligheid. Een onderdeel van het versnellen van deze transities is het organiseren van heisessies op de verschillende thema’s. De heisessie die op The Green Village heeft plaatsgevonden stond in het teken van ‘waterstof’ rond het thema ‘energie’.

Gedurende deze heisessie gingen stakeholders van diverse organisaties zoals het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de GasUnie, Topsector Energie en AllesOverWaterstof met elkaar in gesprek om uit te zoeken welke rol zij kunnen spelen in het versnellen van de waterstoftransitie. In de heisessie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met vraagstukken rondom het opschalen van groene waterstof, wet- en regelgeving rondom waterstof en stimulatie van de waterstofmarkt. Alle stakeholders hebben vervolgens met elkaar een puzzel gelegd waarin zij ieder op een puzzelstuk hun eigen concrete actiepunten rond de waterstoftransitie opschreven zodat er ook écht stappen kunnen worden gezet. De dag werd afgesloten met een erg interessante rondleiding op The Green Village zelf. Het was een leuke dag met mooie, inhoudelijke gesprekken over de uitdagingen omtrent de waterstoftransitie. Het zonnige weer, de inspirerende locatie en de positiviteit van de groep droegen daar zeker aan bij.

NIEUWSBRIEF