Duurzaamheidschallenge met Altera Vastgoed

Zoak bestrating wint

Duurzaamheidschallenge met Altera Vastgoed

Vrijdag 28 mei hebben The Green Village en Altera Vastgoed een duurzaamheidschallenge georganiseerd. Altera Vastgoed, afgelopen jaar sectorleader GRESB voor haar met 5 sterren beoordeelde woningportefeuille, streeft ernaar om haar portefeuille nog verder te verduurzamen. Zo heeft zij het afgelopen jaar zonnepanelen op alle eengezinswoningen gelegd en zijn er op diverse locaties iWells (batterijopslag zonne-energie) en Hydraloops (hergebruik water) geplaatst.

In haar zoektocht naar een duurzame technische innovatie die binnen haar portefeuille past en toepasbaar is op al bestaande- of nieuwbouw, is zij bij ons fieldlab uitgekomen. Uit alle innovaties heeft zij er zes geselecteerd: Flowsand (AquaFlow), Bufferblock (Bufferblock BV), Spogro (Green Soil Bag B.V.), Flatmate (Sanura), Zoak bestrating (TileSystems) en Buffertrottoir (Waste Works)! Deze zes oplossingen vallen binnen de thema’s Klimaatadaptieve stad en Duurzaam bouwen & renoveren,  Het winnende product wordt – indien mogelijk – toegepast in een pilot, wat de ondernemer de kans geeft om een vervolgstap te zetten richting de uiteindelijke opschaling van het product.

Het waren zes inspirerende pitches. Elk product heeft een eigen doel: het hergebruiken van restwarmte, het bufferen van water of het verhogen van de biodiversiteit. De zevenkoppige Altera jury heeft als winnaar Zoak bestrating van TileSystems gekozen. “Dit is een vernieuwende innovatie, die mogelijk snel in onze portefeuille kan worden geïmplementeerd en waarmee het en volgende stap kan zijn in het klimaatadaptiever en duurzamer maken van de portefeuille”, aldus de jury.

NIEUWSBRIEF