Deltaplan Waterstof: een paneldialoog tijdens de VPRO Tegenlicht MeetUp

De rol van waterstof in de energietransitieDe rol van waterstof in de energietransitie

Deltaplan Waterstof: een paneldialoog tijdens de VPRO Tegenlicht MeetUp

Waterstof is als hoogwaardige energiedrager een betekenisvolle factor in de energietransitie. Interessant als ‘brandstof’ voor elektrische (vracht)auto’s en als alternatief voor aardgas in de industrie en de bebouwde omgeving. Vervanging is niet overal mogelijk en kan niet een-op-een. Deskundingen verwachten een mix met duurzame elektriciteit, synthetisch methaan en andere duurzame gassen en uiteraard energie-efficiency maatregelen: ‘Het is én én én.’

Dat was in grote lijnen de opbrengst van de paneldialoog tijdens de Tegenlicht Meet-Up, georganiseerd door TU Delft Urban Energy Platform, The Green Village en Lijm & Cultuur naar aanleiding van de VPRO Tegenlicht uitzending over Deltaplan Waterstof. Op dinsdagavond 12 februari verzamelden zich meer dan 300 geïnteresseerden in Lijm & Cultuur in Delft. Zij luisterden naar:

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, TU Delft
Stephan Brandligt, wethouder Klimaat gemeente Delft
Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems, TU Delft
Albert van der Molen, expert Asset management Stedin
Fokko Mulder, hoogleraar Materials for integrated energy systems, TU Delft

Kijk de bijeenkomst integraal terug

Essentieel
Tijdens korte presentaties, zetten de deskundigen scherp hun visie uiteen over de rol van waterstof in de energietransitie. Waar er eerst nog tegenstelling leek te bestaan, bewogen de meningen tijdens het debat naar elkaar toe en was men het in principe eens over de plaats van waterstof in de energietransitie. Aan de hand van verschillende stellingen werden niet alleen de technische, maar ook de economische en maatschappelijke aspecten van de toepassing van waterstof besproken. Vragen en opmerkingen uit de zaal zorgde voor een levendige avond.

Isoleren!
Duidelijk werd ook dat de groeiende toepassing van waterstof geen reden is om energiebesparende maatregelen uit te stellen. Isoleren en besparen blijft belangrijk. Maar wanneer waterstof grootschalig zal worden toegepast in de maatschappij, hangt zeer af van de publieke opinie. Zonder acceptatie geen innovatie.

Bekijk hier de paneldialoog.

NIEUWSBRIEF