Ambtelijke top ministerie I&M op de campus van TU Delft

intensieve samenwerking leidt tot nieuwe mijlpaal The Green Villageintensieve samenwerking leidt tot nieuwe mijlpaal The Green Village

Ambtelijke top ministerie I&M op de campus van TU Delft

De Rijksoverheid heeft duidelijke ambities voor de verduurzaming van Nederland en het versterken van de internationale positie van Nederland in deze wereldwijde transformatie. Voor deze grote en urgente maatschappelijke opgaven heeft Nederland alle partijen nodig die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Daarom bracht de gehele ambtelijke top van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) een uitgebreid werkbezoek aan de TU Delft, waar wetenschappers, studenten en medewerkers dagelijks werken aan oplossingsrichtingen en concrete projecten en zo een belangrijke bijdrage leveren aan deze opgaven.

Gezamenlijke inzet op belangrijkste thema’s
Zowel het ministerie van I&M als TU Delft zien en erkennen de noodzaak voor een gezamenlijke inzet op de belangrijkste thema’s. Secretaris-Generaal Lidewijde Ongering lichtte deze ambities toe. Kortgezegd is Nederland in 2030

  • de best beschermde delta
  • een knooppunt van excellente verbindingen
  • een koploper in hergebruik van afval
  • een land met slimme steden
  • en een land waar burgers en bedrijven betrokken zijn bij hun leefomgeving.

Een enorme opgave die vereist dat alle stakeholders zich scharen achter deze ambities, de talrijke mogelijkheden en oplossingen onderzoeken en samen werken om deze in de praktijk te laten slagen. Dat was dan ook de inzet van dit werkbezoek. De gehele ambtelijke top van het ministerie van I&M was te gast op de campus van de TU Delft, waar Tim van der Hagen, voorzitter College van Bestuur TU Delft, hen de actuele ontwikkelingen en strategie van de TU Delft schetste.

Dialoog over relevante ontwikkelingen
Om te benadrukken dat wetenschap en overheid elkaar nodig hebben en versterken bij het waarmaken van deze ambities, gingen Peter Russel, decaan van de faculteit Bouwkunde en Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie inhoudelijk met elkaar in dialoog. Pauline Herder, voorzitter Delft Energy Initiative, gaf een gloedvol betoog over verscheidene kansrijke Delftse ontwikkelingen in de energietransitie, terwijl Marcel Hertogh, voorzitter Delft Delta’s, Infrastructures & Mobility uitlegde hoe TU Delft investeert in professionals van de toekomst. Dat is onder meer door in het onderwijs in te zetten op het opleiden van specialisten die ook goed begrijpen hoe hun inbreng past in de maatschappelijke context en het bredere systeem.

Inspiratie en samenwerking in concrete projecten
Naast het uitwisselen van informatie, was dit werkbezoek vooral ook bedoeld om via initiatieven van de TU Delft alle aanwezigen te inspireren. Tijdens drie break-out sessies bij The Green Village, Robovalley en Qtech werden de aanwezigen getrakteerd op de laatste innovaties op het gebied van respectievelijk duurzaamheid, robotica en quantum computing. Alle drie de initiatieven lieten aan de hand van concrete projecten zien wat op middellange en langere termijn het potentieel is van de verschillende innovaties.

Nieuwe mijlpaal door intensieve samenwerking ministerie I&M, gemeente Delft en The Green Village
De afgelopen periode is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen The Green Village, de gemeente Delft en het ministerie van I&M. Niet alleen hebben beide overheidsinstanties de Green Deal Green Village op 2 juni jl. ondertekend. In november 2015 werd in de ministerraad al door minister Schultz van Haegen besloten dat The Green Village in het kader van de crisis- en herstelwet een regelluwe zone zou worden. Nu, driekwart jaar later is dit besluit, op 23 september 2016 geeffectueerd. Door enorme inzet van zowel de gemeente Delft als het ministerie zijn grote delen van het bouwbesluit ‘uitgezet’, hetgeen veel meer experimenteerruimte biedt. Dit is een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van de duurzame proeftuin op de campus van de TU Delft, waar alle relevante partijen, de overheid incluis, betrokken zijn om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.

NIEUWSBRIEF