Aan de slag op het WaterstofNet

Stedin traint nieuwe waterstofexperts

  • energiesysteem

Aan de slag op het WaterstofNet

Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben op The Green Village een testomgeving gecreëerd met waterstof: het WaterstofNet. Hier doen verschillende partijen praktisch onderzoek naar waterstofgas als duurzaam alternatief voor aardgas.

Het net dat de drie partijen hebben aangelegd op The Green Village, is een aardgasnet gevuld met 100% waterstof. Stedin heeft het net in beheer. Door het WaterstofNet op ons fieldlab kunnen de netbeheerders kennis en ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van een waterstofnet in een gebied waar mensen wonen en werken.

Verbouwing
Volgend jaar staat er een verbouwing op The Green Village op de planning: we gaan ons Office Lab uitbreiden. Hierdoor moet een stuk van het net plaatsmaken voor de extra kantoorruimte. Daarom werkte Stedin deze week aan het verwijderen van een deel van het WaterstofNet.

Waterstofexperts
Stedin benutte deze gelegenheid om een aantal nieuwe experts op te leiden om met waterstof te werken. Dit is specialistisch werk, waar extra training voor nodig is. Samen vormen de waterstofspecialisten de zogenaamde kopgroep. Nadat ze zijn opgeleid en tot de kopgroep behoren, kunnen zij ook op andere locaties in Nederland aan de slag waar pilots met waterstof worden gedaan.

Een van de gasmonteurs van Stedin geeft aan uit te kijken naar werken met waterstof: “Het is net even iets anders om met waterstof te werken, want je ziet de vlam niet. Dat maakt het spannend.”

De monteur verwacht dat er genoeg te doen is, na het werk op The Green Village: “Ik heb mij zelf aangemeld om te worden getraind in werken met waterstof. Ik denk toch dat het de toekomst is en niet veel mensen werken ermee. Dus het is bijzonder om te kunnen.”

Vervolgproject
Een volgend project ligt al in het verschiet voor de monteurs. Het Zuid-Hollandse dorp Stad aan ’t Haringvliet wil binnen enkele jaren volledig over op groene energie: aardgas moet dus plaatsmaken voor waterstof.

Wat is waterstof? Hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden en wat onderzoeken de netbeheerders eigenlijk? Bezoek de website van Stedin voor meer achtergrondinformatie.

NIEUWSBRIEF