Terugblik Flexival-tv

Online event over ondergrondse ordening, kabels en leidingenOnline event over ondergrondse ordening, kabels en leidingen

Terugblik Flexival-tv

Op vrijdag 17 april 2020 vond Flexival-tv plaats: een initiatief van Centrum voor Ondergronds Bouwen in samenwerking met het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen. Dit is een succesvol, online alternatief gebleken, dat in de plaats kwam voor het fysieke Flexival: een congres dat in de Maassilo Rotterdam zou hebben plaatsgevonden. Innovatie op het gebied van kabels en leidingen staat namelijk ondanks de huidige omstandigheden, niet stil! Ruim 400 mensen hebben dan ook gekeken naar de inspirerende sprekers, actuele onderwerpen en interactieve sessies die tijdens Flexival-tv werden aangeboden.

Zo kwam tijdens Flexival-tv onder andere het project Vol onder het maaiveld aan bod, dat zoekt naar slimme oplossingen in de volle binnenstedelijke ondergrond. Uit alle deelnemende partijen, waaronder The Green Village, zijn zeven teams gevormd. Alle plannen worden in een videopitch van twee minuten gepresenteerd. Klik hier voor de oplossing van het team waarvan The Green Village deel uitmaakt.

Daarnaast spraken belangrijke spelers uit de wereld van kabels en leidingen op Flexival-TV over de opzet van het werkprogramma Kennisarena waarin gezamenlijke kennisontwikkeling op dit gebied plaatsvindt. Ook werd tijdens flexival-tv een aantal fragmenten uit twee interessante podcasts op dit gebied vertoond. Dit waren frases uit een gesprek met bedrijfsantropoloog Alfons van Marrewijk over samenwerking op het gebied van ondergrondse infrastructuur, en uit een gesprek met Han Slootweg, deeltijd hoogleraar Smart grids, die vertelde over het programma integrale ketensamenwerking in de ondergrond.

Al met al was flexival-tv een bijzonder en geslaagd evenement. Hier kun je flexival-tv 2020 terugkijken.

Wil jij ook meedenken? Neem contact op met Willy Spanjer Project Manager Circulair & Klimaatadaptatie

NIEUWSBRIEF