SVH en The Green Village werken samen in Community of Practice

Innovaties toepassen bij sociale verhuurders in regio Haaglanden

  • duurzaam-bouwen

SVH en The Green Village werken samen in Community of Practice

De Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) staan voor een enorme opgave. Samen beheren de corporaties van SVH zo’n 169.000 woningen in de regio Haaglanden, waarvan er de komende 30 jaar 140 duizend van het gas af moeten. Voor toekomstige generaties is het van belang om de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen af te bouwen. Voor de huidige huurders is het belangrijk om de energierekening zo laag mogelijk te houden en de kwaliteit en het comfort van de woningen te verbeteren.

Dit onderstreept de zoektocht naar duurzame, betaalbare en schaalbare oplossingen. Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties voor de gebouwde omgeving. The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. In dit groene dorp wonen echte bewoners, waardoor innovaties de kans krijgen om in de realiteit getest te worden.

Op The Green Village worden tal van innovaties getest en doorontwikkeld die een bijdrage kunnen leveren aan de opgave waar de SVH voor staat. Middels een Community of Practice gaan SVH en The Green Village samen aan de slag om de innovaties van proeftuin naar praktijk te brengen. Om deze reden hebben Rob van den Broeke (Rijswijk Wonen) namens SVH en directeur van The Green Village Marjan Kreijns daarom deze week de samenwerking officieel ondertekend.

Rob van den Broeke: “Urgentie is hoog, we zullen alle zeilen moeten bijzetten om te versnellen. De samenwerking met The Green Village biedt ons de mogelijkheid om de praktijk naar The Green Village te brengen, en omgekeerd woningen ter beschikking te stellen om innovaties vanuit de The Green Village op te schalen.”

Marjan Kreijns: “We testen in ons fieldlab vele innovatieve oplossingen, maar een proeftuin is pas een succes als deze innovaties ook echt in de praktijk worden toegepast. In deze opschaling ligt voor ons ook een belangrijke uitdaging. Daarnaast moeten we juist de huizen aanpakken waar we er in Nederland veel van hebben. En dat zijn juist de woningen van woningcorporaties. Daarom ben ik zo verheugd dat we deze samenwerking zijn aangegaan.”

In het komende jaar gaan we samen verkennen hoe we innovaties van proeftuin naar praktijk kunnen opschroeven. Binnen de Community of Practice lokaliseren we de problemen waar de corporaties tegenaanlopen en welke innovaties hier een oplossing voor kunnen bieden. Vervolgens gaan we samen aan de slag om praktijkkennis op te doen met deze innovaties en deze ook met elkaar te delen. Op deze manier hoeft niet elke corporatie zelf ervaring op te doen, maar doen we dit samen sneller!

Contact
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Pieter van Schaik – pieter.vanschaik@thegreenvillage.org / +31(0)6 43 14 69 42

NIEUWSBRIEF