Smart Tile Engie moved on

Resultaten na een jaar testenResultaten na een jaar testen

Smart Tile Engie moved on

Medio 2016 was het project Smart Tile van Engie een van de eerste projecten die ‘live’ te zien was op The Green Village. Met het project beoogde Engie stoeptegels te ontwikkelen die energie generen. Onlangs is de Smart Tile verwijderd en gaat het project de volgende fase in.


Experimenteren in een real life omgeving
Remco Vroegop, in de dagelijkse praktijk werkzaam bij de Innovatie- en Incubatietak van Engie: “In de voorliggende voorbereidingsperiode hebben wij in korte tijd een minimal viable product gecreëerd met als doel de nieuwe technologie te testen en te demonstreren. De keuze voor The Green Village kwam voort uit de behoefte voor een laagdrempelige locatie waar het product in een real life omgeving getest kon worden.”

Testen, leren, verder ontwikkelen
“Gedurende het eerste deel van de testperiode zijn vooral functionele testen gedaan. Hierdoor konden wij met onze partners ervaring opdoen met de nieuwe technologie. Die ervaring en lessen hebben wij gebruikt voor verdere doorontwikkeling en implementatie in andere producten.

De locatie van The Green Village bood gelegenheid voor de technische validatie en maakte dat wij concreter intern en extern konden communiceren over dit project. Daarnaast was het aanwezige innovatienetwerk heel relevant omdat op die manier nieuwe relaties zijn ontstaan met andere relevante partijen in de markt.”

Deze fase op The Green Village wordt nu afgerond en Engie met haar partners ontwikkelt de achterliggende technologie nu verder om het toe te passen in andere producten.

NIEUWSBRIEF