Samenwerken met NEN aan nieuwe normering voor innovaties om sneller op te schalen

NEN en The Green Village tekenen een partnershipNEN en The Green Village tekenen een partnership

Samenwerken met NEN aan nieuwe normering voor innovaties om sneller op te schalen

Tijdens het grote NEN-evenement Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie, hebben NEN en The Green Village hun gezamenlijke ambities gedeeld en verstevigd door een nieuw partnership-overeenkomst te tekenen.

Ze hebben daarin afgesproken hun netwerken te verbinden en versterken. Ook zullen beide partijen concrete innovaties faciliteren en aanjagen. Hun doel is op die manier intensiever met elkaar de transitie naar een duurzame maatschappij te versnellen.

Inhoudelijke aanknopingspunten voor samenwerking
The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving op de campus van de TU Delft, helpt onderzoekers en ondernemers om experimentele concepten te bouwen, te testen en te demonstreren. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met overheden. Ook wordt er gekeken naar de technologische uitdagingen op het gebied van energie, water, circulariteit en digitalisering, met toepassing in woningen, kantooromgeving, de publieke buitenruimte en mobiliteit. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan nieuwe verdienmodellen en de maatschappelijke omarming en inpassing in het bestaande wet- en regelgevingskader, inclusief normering.

In vroege fase betrekken
Door in een vroege fase de kennis en expertise van NEN en haar relaties te betrekken bij de innovatieprojecten bij The Green Village, wordt opschaling van innovatie naar de praktijk versneld. Anderzijds vormen de bevindingen en resultaten van de onderzoeks- en innovatieprojecten bij The Green Village waardevolle praktijklessen waar onder andere normcommissies hun besluitvorming op kunnen enten.

Concreet aan de slag
Rik van Terwisga, directeur NEN: “De samenwerking met The Green Village brengt een duurzame toekomst dichterbij. De innovatiekracht van de onderzoekers en ondernemers die bij The Green Village een project hebben, maken dat wij en de bij NEN betrokken stakeholders veel sneller leren welke nieuwe technologische toepassingen kansrijk zijn en hoe dit binnen bestaande of nieuwe normen in te passen. Door in een vroegtijdig stadium uniformiteit te creëren over bijvoorbeeld definities en meetmethoden, helpen wij de industrie en het bedrijfsleven sneller te verduurzamen.” 

Barrières oplossen
Jaron Weishut, directeur The Green Village: “Veel innovaties lopen in hun opschalingsproces naar de praktijk tegen talloze barrières aan, ook op het gebied van regelgeving en normering. Door deze in een vroege fase te identificeren en op te lossen, brengen we versnelling in dat proces. Veel projecten bij The Green Village hebben dit soort vragen dus ook. Daarom ben ik heel verheugd dat NEN zich nog nadrukkelijker inspant om dit soort barrières weg te nemen, onder andere via hun speciale innovatie-makelaar. Met deze intensievere samenwerking kunnen we nu in de praktijk nog concreter aan de slag om de innovaties sneller op te laten schalen.”

Over NEN
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al meer dan 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Serge Santoo
via communicatie@thegreenvillage.org 

NIEUWSBRIEF