Samen aan de slag met de stikstofproblematiek

Minister van der Wal bezoekt The Green Village

  • energiesysteem

Samen aan de slag met de stikstofproblematiek

Vandaag ontvingen wij de minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op The Green Village. Het bezoek stond in het teken van het belang van wetenschap en innovatie. In dit geval specifiek om het bijdragen aan oplossingen binnen het stikstofdossier.

De minister werd ontvangen op het terrein van The Green Village door rector magnificus Tim van der Hagen en onze directeur Marjan Kreijns. Tijdens een informeel gesprek in het Co-Creation Centre ontmoette ze Jan Dirk Jansen, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Edward Sibeijn, COO van MEZT, en Pepijn Veefkind, leider van het aardobservatiecluster bij het KNMI en verbonden aan de TU Delft.

Pepijn Veefkind toonde het belang van grond- en satellietobservaties in zijn presentatie “Van meten naar weten”. Hij liet indrukwekkende beelden zien die met behulp van satellietopnames kunnen worden gemaakt en die de spreiding tonen van zowel stikstofoxides (NOx) als van ammoniak (NH3). Met Tropomi heeft Nederland een topinstrument ontwikkeld voor het meten van luchtkwaliteit. Het is belangrijk om nieuwe instrumenten te blijven ontwikkelen, juist ook in dit prangende stikstofdossier.
Vervolgens kwam de Delftse startup MEZT aan bod. Sinds begin 2020 onderzoeken zij samen met TU Delft, Wageningen University & Research en industriële partners of innovatieve membraan elektrodialyse technologie ingezet kan worden voor de reductie van stikstof- en broeikasgasemissies in de veehouderij. Met hun methode vangen ze niet alleen stikstof af, maar wordt ook elektriciteit gemaakt van de vrijgekomen ammoniak.

Tijdens een rondleiding op The Green Village informeerde Marjan Kreijns de minister over het NoNo House. Aanleiding voor dit bijgebouw van het Co-Creation Centre is de huidige stikstofcrisis, wat ons op het idee bracht van een stikstofarm gebouw (No NOx). Een van de uitgangspunten tijdens het bouwproces was een zo laag mogelijke uitstoot van stikstof en fijnstof te realiseren en bekijken hoe het gebouw zelf een rol kan spelen in stikstofopname uit de lucht. Er worden verschillende duurzame bouwmaterialen en concepten getest.

“We bieden een plek waar onderzoekers en ondernemers hun innovaties kunnen testen en die samenwerking is juist in het stikstofdossier uitermate belangrijk. Daarbij moeten we vooral zorgen dat we minder uitstoten en daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld in de bouw. Vorige week zijn we met een Learning Community rondom Biobased Bouwen gestart, waarin we kijken naar de opties om te bouwen met natuurlijke materialen,” aldus Marjan Kreijns.

De minister was onder de indruk van de innovaties en benadrukte ook het belang van vergroening in de stad en sprak haar bewondering uit voor de transformatie van het HittePlein naar een klimaatadaptief plein en de vergroening van parkeerplaatsen. Op The Green Village wordt niet alleen onderzoek gedaan naar het reduceren van stikstof en CO2, maar worden innovaties op het gebied van energie en klimaat doorontwikkeld met als doel de stap van onderzoek naar markttoepassing te maken.

 

NIEUWSBRIEF