Regio zet in op testen van 5G voor digitale economie

5G Fieldlab bij The Green Village5G Fieldlab bij The Green Village

Regio zet in op testen van 5G voor digitale economie

Zelfrijdende busjes, de drone die de stand van het gewas in de kassen kan overzien, de robot in een fabriek, ze kunnen straks allemaal gebruik maken van 5G. 5G is een betrouwbaarder en sneller netwerk voor de communicatie in de digitale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaat samen met de TU Delft, regio Holland-Rijnland, gemeenten Delft en Katwijk, TNO en de provincie Zuid-Holland de digitale economie stimuleren. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring, investeren de 23 gemeenten in het onderzoeken van de toepassingen van 5G in fieldlabs. Hiermee wil de metropoolregio de juiste randvoorwaarden creëren en de uitrol van 5G stimuleren.

Zuid-Holland heeft een goede digitale basisinfrastructuur die voor veel toepassingen nu voldoende is. In de toekomst is echter behoefte aan meer. Het “Internet of Things”, waarbij grote aantallen apparaten informatie uitwisselen via een draadloos netwerk, vraagt om zeer snelle verbindingen met een hoge betrouwbaarheid en korte reactietijd.

Saskia Bruines, bestuurder MRDH en tevens wethouder Economie in Den Haag: “Als regio zien wij kansen in digitalisering. Door eerst kleinschalig te testen kan de markt slimme infrastructuur sneller en efficiënter uitrollen in andere gemeenten in de regio. De MRDH-gemeenten zetten hiermee een belangrijke stap in het versterken van het innovatieklimaat van de regio.”

5G, de nieuwe generatie mobiele communicatienetwerken, biedt deze mogelijkheid. Het netwerk staat ook opsplitsing toe om het op maat te gebruiken voor specifieke sectoren en gebruikers. De uitrol van 5G zal in 2020 van start gaan als de eerste frequenties geveild zijn. Het creëren van de juiste randvoorwaarden is daarom urgent en vraagt om een actieve rol van overheden. Eén van de aandachtspunten is het effect op de gezondheid waarnaar ook onderzoek verricht kan worden op het 5G Fieldlab.

Om de infrastructuur en toepassingen van 5G te onderzoeken investeert de MRDH een bedrag van 200.000 euro in het 5G Fieldlab Zuid-Holland in Delft en een bedrag van 200.000 euro in het Living Lab Scheveningen in Den Haag.

5G Fieldlab Zuid-Holland
Het 5G Fieldlab is een open platform gericht op het ontwikkelen en gebruiken van 5G. In het lab kunnen onderzoekers, grote en kleine bedrijven, startups en studenten laagdrempelig nieuwe 5G-toepassingen ontwikkelen. Het 5G fieldlab komt bij The Green Village op de TU Delft Campus.
Het fieldlab biedt kansen voor andere initiatieven in de regio. Is een toepassing succesvol getest, dan is het op grotere schaal inzetten in het Living Lab Scheveningen mogelijk. Gemeente Katwijk en de regio Holland-Rijnland werken ook samen met het 5G Fieldlab. Het testen van 5G-toepassingen voor drones gebeurt bij Unmanned Valley Valkenburg.

Living Lab Scheveningen
Scheveningen is de proeftuin voor Smart City-toepassingen in een drukbevolkt en drukbezocht gebied. Hier worden slimme lichtmasten ontwikkeld, ook wel ‘Smart City Hubs’. Dit zijn lichtmasten die meer kunnen dan licht geven. Ze kunnen ook onder andere de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte meten en bieden plaats aan 5G-antennes. Door bij het Living Lab integraal te testen, worden niet alleen de kosten van de uitrol van 5G lager, maar zijn er ook minder ingrepen in de buitenruimte nodig.

Dit is een gezamenlijk bericht van de gemeente Delft, TU Delft en gemeente Katwijk

NIEUWSBRIEF