WaterstofNet (voormalig WaterstofStraat)

Aardgasnet voor transport van waterstof

Onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik van het Nederlandse aardgasnet

De netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben een conventioneel aardgasnet gebouwd om onderzoek mogelijk te maken naar de toepassing van waterstof. Dit net is aangelegd met de huidige aardgas-eisen, normen, materialen en componenten. Het bouwen, testen en demonstreren van dit om te bouwen aardgasnet levert hen en de ketenpartijen kennis, praktijkervaring en samenwerking op over de distributie van waterstof via de bestaande infrastructuur.

Duurzaam geproduceerde waterstof kan een goed alternatief zijn om de CO2-reductie doelstellingen te halen. Dat geldt dan voor woningen en wijken die ongeschikt zijn voor andere aardgasloze oplossingen, zoals elektrische warmtepompen of een warmtenet. De onderzoeksresultaten helpen de opschaling naar aardgasloze wijken te versnellen.

De netbeheerders onderzoeken het gedrag van gasstations en gasmeters en de benodigde veiligheidsmaatregelen, zoals nieuwe werkmethoden en gereedschappen. Andere vragen zijn hoe men met het omgebouwde Nederlandse aardgasnet huizen met waterstof verwarmt of gebruikt om te koken. Dit gasnet is daarom als testbed beschikbaar voor andere partijen om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld cv-ketels of kooktoestellen op waterstof.


Meer over waterstof

    • Wat is waterstof? Hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden en wat onderzoeken de netbeheerders eigenlijk? Meer achtergrondinfo vind je hier: https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof
    • In het eerste stuk van onderstaand webinar vertelt Frank van Alpen (Stedin) waar netbeheerders op dit moment staan qua waterstof onderzoek. Vanaf 19.30 min praat Raymond van Hooijdonk (Enexis) jou bij over de plannen met de WaterstofStraat voor de komende jaren.

 

NIEUWSBRIEF