Vlotterkering

Flexibele zelfsluitende kering

  • klimaatadaptief

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem wateroverlast, maar biedt niet altijd de ruimte voor veel bescherming. Ook heeft wateroverlast ons geleerd hoe essentieel snelheid van handelen is en zal er in de toekomst meer ingezet moeten worden op waterveiligheid.

Vlotterkering® is een tijdelijke waterbarrière die geïntegreerd kan worden in een dijk of kade. Het bestaat uit een cementbassin en een vlotter met daarop een stalen paneeldeksel. Wanneer water het bassin binnendringt, duwt het de vlotter en stalen paneeldeksel omhoog, dat vervolgens als barrière tegen het water fungeert.

Op Flood Proof Holland test Vlotterkering® de werking van het systeem en de belasting van de waterkering. Tevens is het waterkerende vermogen getest en de weerbaarheid van het systeem als er puin in het water zit.

NIEUWSBRIEF