Thorb

Housing - radically different

How to find an affordable home? The market for new build housing is under severe pressure: material and labor are becoming more and more expensive while the availability of professionals, and therefore the realization, is declining. At the same time the need for housing is high and so is the government’s ambition. The current way of building is no longer adequate. We need new solutions to build a new tradition.  

For the construction of new build homes, Thorb offers a solution with a modular construction concept.
100% home happiness at a 50% discount is their mission.

RAW Module built three pilot homes for Thorb at The Green Village. They build the components off-site and assemble them on-site. They work in a compact modular way: that is the middle between volumetric modular (whereby a space is prefabricated and transported as a whole) and traditional construction.

The system offers compact modules that contain the main functions. These can be placed with great variety in floor plans and facades finishes. The method is easier, faster, cheaper ánd high quality.

The scalability is tested in this pilot. Successful? Then launching customer Eigen Haard purchases 96 homes and 1000 in option.

Project partners: BAM – Eigen Haard – RAW Module

—– NL

Thorb
Woningbouw radicaal anders

Hoe kom je nog aan een betaalbaar huis? De bouw van nieuwe woningen staat ernstig onder druk: materiaal en arbeid worden steeds duurder, de beschikbaarheid van vakmensen, en dus de realisatie, neemt af. En dat terwijl de behoefte aan woningen groot is en de ambitie van de overheid hoog. De huidige manier van bouwen voldoet niet meer. Dat vraagt om nieuwe oplossingen om te bouwen aan een nieuwe traditie.

Thorb biedt voor nieuwbouwwoningen een oplossing met een modulair concept.
100 % woongeluk tegen 50 % korting is de missie.

RAW Module heeft voor Thorb drie pilotwoningen gebouwd bij The Green Village. Ze bouwen de componenten off site en assembleren ze on site. Ze werken compact modulair: dat houdt het midden tussen volumetrisch modulair (waarbij een ruimte in z’n geheel wordt geprefabriceerd en vervoerd) en traditioneel bouwen.

Het systeem biedt compacte modules waarin zich de hoofdfuncties bevinden. Deze kunnen met grote variatie in plattegronden en gevelafwerkingen geplaatst worden. De methode is eenvoudiger, sneller, goedkoper én hoogwaardig.

In deze pilot wordt de schaalbaarheid getest. Succesvol? Dan neemt launching customer Eigen Haard 96 woningen af en 1000 in optie.

Projectpartners: BAM – Eigen haard – RAW Module

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF