Sparrow Reefs

3D-geprinte bioreceptieve vogelnesten

  • duurzaam-bouwen

De huismus komt in de stad steeds minder vaak voor, terwijl zij een belangrijke rol speelt bij het aanvoeren van nieuwe zaden en voedingsstoffen, waardoor het ecosysteem zich verder ontwikkelt. De 3D-geprinte vogelnesten van Urban Reef bieden onderdak aan de huismus. Zo draagt Urban Reef bij aan het verhogen van de biodiversiteit in de steden.

Hun 3D-geprinte vogelnesten leveren verschillende voordelen op voor de natuur in de stad. Door de grillige vorm en de bioreceptieve eigenschappen* zijn ze het onderkomen van de huismus en faciliteren ze tegelijkertijd de groei van algen, mossen en nesten voor insecten. Door zulke slimme aanpassingen te doen in de buitenruimte, creëren we een prettige leefomgeving  waarin natuur, dier én mens elkaar versterken.

Urban Reef onderzoekt op The Green Village de mogelijkheid om de Sparrow Reefs van organische materialen en vormen te maken, die aansluiten bij zowel de wensen van de huismus als andere organismes, zoals algen, mossen en insecten.

*eigenschappen die mosgroei bevorderen

 

NIEUWSBRIEF