SLAMDAM©

Snel en efficient een tijdelijke waterkering

  • klimaatadaptief

Eeuwenlang hebben we zandzakken gebruikt om ons tegen overstromingen te beschermen.

SLAMDAM© is een innovatieve waterkering, ontwikkeld voor snelle wateroverlast en die niet arbeidsintensief is. Wateroverlast vereist adequaatheid: hoe sneller en efficiënter, hoe minder risico de bevolking loopt.

NIEUWSBRIEF