PowerParking

Turns a parking lot into an energy system

  • energiesysteem

PowerParking

Maakt van een parkeerterrein een energiesysteem

Bij het lokaal opwekken van duurzame energie hoort ook het opslaan en het slim beheren ervan. PowerParking biedt zo’n smartgrid, speciaal voor grote parkeerterreinen. 

Dit energiesysteem laadt met zonne-energie de accu’s van geparkeerde auto’s. Deze opgeslagen energie kan worden ontladen als het nodig is elders in het grid, denk aan straatverlichting in de nacht.

Parkeerterreinen en geparkeerde auto’s krijgen zo een nuttige functie.

Ook draagt deze innovatie bij aan het stabiliseren van de belasting van het elektriciteitsnetwerk – peak shaving –, zodat investering in vervanging minder urgent is.

Er ontstaan immers enerzijds steeds grotere pieken in energie die van het net wordt gevraagd, door het laden van elektrische auto’s. En anderzijds door de energie die aan het net wordt teruggegeven door opwekking met zonnecellen of windmolens. Het smartgrid van PowerParking werkt daarin als een buffer.

Projectpartners
ERFO, Provincie Flevoland, Lelystad Airport, Schiphol Nederland B.V, Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen.

The local generation of sustainable energy also includes storing and smart management. PowerParking offers such a smart grid, especially for large parking areas.

This energy system charges the batteries of parked cars with solar energy. This stored energy can be discharged if it is needed elsewhere in the grid, for example street lighting at night.

Parking spaces and parked cars thus have a useful function.

This innovation also contributes to stabilizing the load on the electricity network – peak shaving – so that investment in replacement is less urgent.

The energy grid is faced with increasing peaks in the energy that is demanded, due to the charging of electric cars. Also there is an increasing peak in the energy that is returned to the grid through generation with solar cells or wind turbines. The PowerParking’s smart grid acts as a buffer in this.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF