POND

Een combinatie van natuur, wetenschap & ontwerp

  • klimaatadaptief

Wat als we kolencentrales kunnen vervangen door prachtige meren? POND zal het eerste drijvende netwerk ter wereld zijn dat energie opwekt uit de microben die in het water leven. Deze technologie maakt het mogelijk om duurzame energie te verkrijgen door samen te werken met de natuur.

POND is niet alleen een duurzaam energiealternatief, maar ook een bewustwordingsobject. Als eerste stap bouwt Nova Innova een drijvend netwerk dat deze energie kan gebruiken om informatie over de waterkwaliteit te monitoren en door te geven. Bovendien wordt de gezondheid van het water gevisualiseerd in interactieve kleuren waardoor het water een stem krijgt.

NIEUWSBRIEF