Hydrogen Heating Studies

Welk pad kiezen we bij het verwarmen met waterstof?

  • energiesysteem

Wanneer we de overstap willen maken van fossiel naar duurzaam verwarmen van gebouwen, hebben we de keuze uit drie energiedragers, namelijk elektriciteit, warmte en duurzaam gas (bijvoorbeeld waterstof). Het gebruik van waterstof voor het verwarmen van gebouwen stuit in Nederland nog op de nodige kritiek, maar Sander Mertens, lector Energietransitie van de Haagse Hogeschool, ziet zeker mogelijkheden. “De toekomst ligt in slimme netwerken van meerdere energiedragers en de slimme interactie. Als je bijvoorbeeld waterstof in een brandstofcel stopt komt hierbij naast elektriciteit ook warmte vrij die opgeslagen en gebruikt kan worden”.

Als we met waterstof gebouwen willen verwarmen dan kan dat op twee manieren. Allereerst kun je het gas verbranden in waterstof-cv-ketels. De verwarming vindt dan plaats zoals we nu gewend zijn bij aardgas. Maar waterstof biedt ook een andere mogelijkheid; met behulp van een brandstofcel kan je van waterstof elektriciteit maken en gebruiken om het gebouw elektrisch te verwarmen, bijvoorbeeld via een warmtepomp. Een waterstofketel lijkt wellicht een goedkope investering omdat er weinig aanpassingen in het te verwarmen gebouw nodig zijn, maar het is nog niet zo zeker of dit op termijn wel de goedkoopste oplossing is.

In het project Hydrogen Heating Studies voert een consortium van bedrijven en onderwijsinstellingen toegepast onderzoek uit naar de twee verschillende routes voor het gebruiken van waterstof. Het onderzoek kijkt zowel naar het energetische rendement als de financiële kant van de oplossingen. Dit moet inzichten opleveren in hoe we het beste gebouwen kunnen verduurzamen als er een waterstofnet aanwezig is. Het onderzoek levert informatie die nodig is om goede simulatiemodellen te kunnen bouwen; met die modellen kan de beste toepassing van waterstof voor verschillende soorten gebouwen worden ontworpen.

Op The Green Village onderzoekt Hydrogen Heating Studies route 1. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de opstelling van het project H2@Home. Hydrogen Heating Studies gebruikt de meetgegevens van H2@Home en heeft extra meters geplaatst in de woning om aanvullende data te kunnen uitlezen.

Het was niet eenvoudig om de data voor het onderzoek binnen te halen. Voor projecten met waterstof is een vergunning nodig. Dat was bij The Green Village, net als bij veel andere waterstofprojecten, een proces waar veel tijd overheen is gegaan. Maar met goed gevolg. Inmiddels wordt daar een bewoonde woning verwarmd met behulp van een waterstof-cv-ketel. Deze ketel zorgt ook voor warm water in de woning. Dankzij de twee bewoners kan Hydrogen Heating Studies dit winterseizoen waardevolle data verzamelen.

Naast onderzoek naar de financiële kant en het energetische rendement kijken de onderzoekers ook naar veiligheid en gebruikservaring bij gebruik van waterstof. Route 2, het gebruik van een brandstofcel om te verwarmen, wordt onderzocht met een onderzoeksopstelling bij het bedrijf Accenda.

Hydrogen Heating Studies is een samenwerking van De Haagse Hogeschool (penvoerder), TU Delft – vakgroep EnergyTechnology van de faculteit 3ME, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Accenda, Van Dorp en Flamco BV. Het project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de Waterstof-tenderregeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Sander Mertens roept Nederlandse beleidsmakers op alle drie de energiedragers, elektriciteit, warmte en waterstof, serieus te nemen. Juist bij de toepassing van waterstof in de bebouwde omgeving is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om onderzoek te stimuleren en toepassing in de praktijk mogelijk te maken.

Contact
Heb je interesse in samenwerking met De Haagse Hogeschool om de energietransitie te versnellen? Neem dan contact op met Sander Mertens (s.mertens@hhs.nl). Voor meer informatie over de mogelijkheden van testen met waterstof bij The Green Village kan je contact opnemen met Lidewij van Trigt (lidewij.vantrigt@thegreenvillage.org).

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF