Langetermijn energie-opslag

Energie opslagsysteem voor de gebouwde omgeving

  • energiesysteem

Als een huishouden zelf energie opwekt met zonnepanelen, is er voornamelijk energie in de zomer als de zon intensief schijnt. De grootste energievraag van een huishouden is echter in de winter, voor het verwarmen van het huis. Om de zonne-energie van de zomer op te slaan voor verbruik in de winter is een accu niet geschikt. Een andere vorm van energie opslag voor lange termijn is nodig.

Om te leren hoe we dit het best kunnen aanpakken zijn we begonnen om een van de woningen van The Green Village van een ​​langetermijn energie opslagsysteem te voorzien. Dit doen we door een combinatie te maken van zonnepanelen, een accu, een electrolyser voor de productie van waterstof, tanks voor waterstofopslag, en een brandstofcel om elektriciteit te maken met de opgeslagen waterstof.

Een dergelijk energiesysteem moet betrouwbaar functioneren en slim kunnen samenwerken met het grotere energiesysteem. In dit ambitieuze doel wordt gebruik gemaakt van waterstof, elektriciteit en warmte, met allerlei interacties tussen deze verschillende energiedragers.

Door dit systeem ook echt te bouwen kunnen we veel gaan leren over het systeemgedrag en de componentinteracties. Tot nu toe wordt dit vooral vaak gesimuleerd. Ook de niet-technologische aspecten, die even belangrijk zijn, zullen ook worden onderzocht, zoals gezondheids- en veiligheidsaspecten en het vergunningsproces.

De TU Delft is de initiatiefnemer van dit project, maar werkt hierin nauw samen met een groot aantal partijen die deelsystemen ontwikkelen. Omdat het hier gaat om het samen laten werken van een groot aantal systemen kunnen binnen dit project continu bedrijven aansluiten om te onderzoeken hoe hun systeem werkt in autonome systeem context. Dus als jouw bedrijf op dit moment werkt aan slimme energieoplossing en je wilt er achter komen hoe jouw oplossing een rol kan spelen in het grotere energiesysteem. Neem dan contact met ons op!

NIEUWSBRIEF