De waarde van digitalisering en het delen van data

Testbed The Green Village Digital

Op The Green Village is er fysieke- en regelruimte om een innovatie al in een vroeg stadium te onderzoeken, demonstreren en realiseren. Daarbij hoort bijna altijd een digitaal component: The Green Village Digital.

The Green Village Digital (afgekort TGV Digital) is de benaming voor het Delft Dataplatform dat The Green Village, SURFsara en de TU Delft samen hebben ontwikkeld. Het platform faciliteert het delen en toegankelijk maken van live sensordata voor onderwijs en onderzoek.

TGV Digital heeft de capaciteit om zowel gelijktijdig als live, een groot aantal databronnen naar de centrale server te streamen, waar het met projecten of consortium partners kan worden gedeeld. De bron- en metadata zijn gelijk veilig gesteld op de centrale server. De metadata bevat naast technische details over de informatiestroom, ook informatie over het eigendom van de data en de context waarin deze is verzameld. Doordat alle data op eenzelfde wijze wordt verwerkt, kan deze voor verschillende doeleinden worden toegepast. Dit kan zowel live als achteraf.

Samenvattend: Met TGV Digital verbindt men eigen data met die van de omgeving door middel van het dataplatform, de data-infrastructuur en digitale modellen. Een uitgelezen kans om waardevolle informatie te genereren die helpt bij het verder ontwikkelen van de innovatie.

Klik hier voor een filmpje over TGV Digital.

De opbouw van TGV Digital

A) Het veilig opslaan en eenvoudig koppelen van data met een dataplatform.
De kernfuncties van het dataplatform draaien op een speciaal cluster waaraan “producenten” en “afnemers” zijn gekoppeld. Het heeft een gemeenschappelijke interface die men voor innovatieprojecten kan gebruiken wanneer ze op het platform zijn aangesloten. Daarnaast is het ook mogelijk om op projectniveau aanvullende project specifieke services en functionaliteiten toe te voegen, die met toegangsrechten zijn beveiligd. Op deze wijze worden veiligheid en betrouwbaarheid gewaarborgd.

B) Met geavanceerde data-infrastructuur is het mogelijk om gebruik te maken van glasvezelinternet zoals de in 2020 te verwachten 5G infrastructuur. Daarnaast voorziet het ook in data- gedreven componenten en opstellingen zoals intelligente lantaarnpalen.

C) Digitale modellen helpen bij het laagdrempelig koppelen en analyseren van informatie over de fysiek gebouwde omgeving. BIM staat voor Building Information Modelling, het is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. BIM- en 3D modellen maken het afspelen van virtuele scenario’s mogelijk, waardoor er een realistisch beeld ontstaat van grootschalige toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Sensor data
Aan het platform kan men verschillende sensoren koppelen. Een aantal voorbeelden:
–   Energiemeters: deze sensoren meten het energieverbruik, de opbrengst van zonnepanelen.
–   Weerstation: deze sensoren meten de huidige temperatuur, windsnelheden, luchtdruk en luchtvochtigheid.
–   Druksensor: met deze sensoren kan men meten hoeveel regenwater er onder de grond terecht komt.

Voordelen van TGV Digital
TGV Digital biedt de mogelijkheid tot analyseren, leren, inzicht opdoen op de verschillende niveaus. Voor de wetenschap is het mogelijk om sensor data op verschillende niveaus te analyseren. Verschillende scenario’s kunnen vanuit een real-life omgeving worden getest voor educatieve doeleinden.

Met BlueBattery als voorbeeld:
–  Op productniveau: Hoeveel energie kan het product opslaan?
–  Op systeemniveau: Wat is de bijdrage en de invloed van de batterij op het elektriciteitsnet, (duurzame) energieleveranciers en afnemers?
–  Op wijkniveau: (stad/pilot locatie zoals Delft campus en daarbuiten) Hoe werkt het als de BlueBattery in de wijk wordt toegepast?

Het consortium bestaat uit:
SURFSara
TU Delft
Datamanager
The Green Village

NIEUWSBRIEF