Partnerschap The Green Village & Gelijkspanning Nederland

Het begin van een mooie samenwerking

  • energiesysteem

Partnerschap The Green Village & Gelijkspanning Nederland

De stichtingen Green Village en Gelijkspanning Nederland hebben per 15 februari 2021 formeel een partnerschap gesloten. Doel van het partnerschap is om elkaars positie in de markt te versterken en om gebruik te gaan maken van elkaars netwerk.

The Green Village is een fieldlab voor duurzame innovaties, op TU Delft Campus. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving. De Stichting Gelijkspanning Nederland richt zich op het verzamelen en verspreiden van kennis rondom gelijkspanning. Dit toegespitst op de rol die gelijkspanning kan leveren in de energietransitie naast de andere modaliteiten zoals waterstof.

Onderdelen van het partnerschap zijn onder andere om gezamenlijk projecten en activiteiten rondom gelijkspanning tot stand te brengen om zodoende de bekendheid van gelijkspanning te vergroten en het gebruik ervan te stimuleren. Middels een learning community Gelijkspanning willen beiden partijen kennisdeling bevorderen.

Ook zal de Stichting Gelijkspanning Nederland de installatieverantwoordelijke op het terrein van The Green Village ondersteunen op het gebied van gelijkspanning met als doel het bewerkstelligen van veilige en goed functionerende gelijkspanningssystemen. Daarnaast zal de stichting regelmatig op The Green Village zijn en daar haar relaties ontvangen.

Voor meer informatie:
info@thegreenvillage.org                       rene.tamboer@thegreenvillage.org
info@gelijkspanning.org                        ronald.fransen@gelijkspanning.org

NIEUWSBRIEF